Příběhy lidí ve výzvě

Do každé naší výzvy se zapojí každoročně spoustu lidí se zajímavými příběhy. Všedními, nevšedními - každý má ten svůj. Často se také stává, že jiným účastníkům nevěříte jejich příběhy. Tady si můžete počíst všechny příběhy lidí, kteří s námi sdíleli a sdílí jejich cestu.


Pokud chcete sdílet i váš příběh, napište nám na e-amilovou adresu info@desettisickroku.cz. 

Helena Křiváčková
slepá účastnice výzvy 10 000 kroků


Milana Smetanová
z chůze se stal návyk


Alena Černá
zvednout se z nulyCyrilometodějské gymnázium Prostějov
příběh třídy


Petr Rychlý
chůze mi pomohla po infarktu


František Minář
chůze je drogaJan Šafařík
díky výzvě bez výtahu


Jiří Mahdal
shodil 52 kg, pomohla i výzva 10 000 kroků


Nositel projektuPartnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Chomoutov 388
783 35, Olomouc - Chomoutov

IČ: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800

www.dobramesta.cz
www.citychangers.cz


Jsme iniciativou CityChangers


CityChangers Česko (www.citychangers.cz)

CityChangers je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování.

Připojit se může každý, kdo chce změnit něco ve svém okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility.

Můžeme mít různý pohled na svět, jsme lidé různých názorů. Co nás spojuje, je zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030.


Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři