Partnerství pro městskou mobilitu


je hlavním organizátorem výzvy. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace. Více o činnosti a charakteru spolku... 

Jsme iniciativou CityChangers 


CityChangers je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování. Připojit se může každý, kdo chce změnit něco ve svém okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Můžeme mít různý pohled na svět, jsme lidé různých názorů. Co nás spojuje, je zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030


Pokud vás zajímá, kdo je součástí realizačního týmu výzvy a kam se obrátit s dotazy, podívejte se do KONTAKTů


Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři