PRAVIDLA VÝZVY

 1. Účast ve výzvě (kdo a jak se může zapojit) 
 2. Průběh výzvy  (jak se zapisují aktivity, čím měřit, jak je dlouhý krok, čeho se můžete účastnit) 
 3. Bodování jednotlivců (kolik bodů dostanete za jeden km, za 10 000 kroků a za pravidelnost)
 4. Soutěž a bodování týmů (jak velký je tým a jak se počítají jeho body)
 5. Soutěž a bodování obcí (jak se porovnávají výsledky obcí a jak můžete přispět)
 6. Vyhlášení
 7. Závěrečné informace

1. ÚČAST

Účastnit se může kterákoliv osoba ve věku od 6 let, která se do výzvy přihlásí tím, že vyplní registrační formulář. Účastníci mladší 18 let musí při registraci doložit souhlas rodičů

Účast ve výzvě je ZDARMA, v případě zájmu je možné si zakoupit PRÉMIOVÝ ÚČET

Vyplněním registrace souhlasíte s pravidly výzvy a pravidly o ochraně osobních údajů (GDPR).

Registrací do výzvy vzniká na portále výzvy účastníkův osobní profil („Můj profil“), ve kterém je možné upravovat své osobní údaje („Správa účtu“) nebo vytvářet a spravovat tým („Správa týmu“), pokud máte prémiový účet.  Založením týmu vzniká záložka „Můj tým", kde může každý člen týmu sledovat všechno potřebné. Editovat tým a přidávat nové členy může pouze zakladatel týmu, tedy "kapitán". 

Účastník se může účastnit pouze pod jedním osobním profilem. Duplicitní profily nejsou v rámci výzvy povoleny a budou smazány. 

Údaje, které je nezbytné uvést pro účast ve výzvě (jméno nebo přezdívka, e-mail, obec, pohlaví, výška, hmotnost, rok narození apod.), je možné upravovat pouze do chvíle vložení první aktivity.

Uvedený kontakt a údaje o výšce, hmotnosti a roku narození jsou neveřejné a slouží pouze k vyhodnocení výsledků a kontaktu pořadatelů s účastníky výzvy. 

Svou registraci (osobní účet) můžete smazat ve „Správě účtu“ v době, kdy je otevřena registrace do výzvy.

Každý účastník je povinen zhodnotit svůj zdravotní stav a rozhodnout, zdali je schopný se výzvy účastnit. Pokud si tím není jistý, doporučujeme konzultovat účast s lékařem.

Účast ve výzvě je na vlastní nebezpečí a pořadatel výzvy nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví ani jiné škody. Start, cíl i denní dobu jednotlivých aktivit si účastník určuje sám dle svých schopností, možností a zdravotního stavu.


Kotva: #prubeh_vyzvy

2. PRŮBĚH VÝZVY

Zaregistrovaný účastník může do výzvy nahrát libovolný počet aktivit (chůze, běh, nordic walking), které jsou vykonány daným účastníkem v termínu probíhající výzvy (viz předchozí bod).

Do výzvy lze nahrát maximálně tři dny starou aktivitu. Nahrávání aktivit bude uzavřeno tři dny po skončení výzvy. Následně bude probíhat vyhodnocení a systém bude pro účastníky bez výjimky uzavřen. 

Aktivita může být jednorázová nebo celodenní. Počet jednorázových aktivit za den není omezen. Ale pozor, aktivity se v rámci jednoho dne nesmí překrývat, tzn. jedna a tatáž aktiva nesmí být zaznamenána dvakrát (např. jednou v rámci celého dne a jednou jako jednorázová). 

K záznamu aktivity je povoleno využívat jakoukoliv mobilní aplikaci i chytré hodinky zaznamenávající celodenní i jednorázovou aktivitu pomocí GPS. Možné je využít také krokoměru nebo aplikace měřící vykonanou vzdálenost pomocí otřesů/detekce pohybu. Doporučujeme k záznamu využít aplikaci Výzva 10 000 kroků

Účastník zaznamenává svou aktivitu primárně v km, které jsou pak automaticky přepočítány na metry a kroky. V případě nutnosti je možné zapsat aktivitu i v krocích nebo metrech. Tyto hodnoty pak budou automaticky přepočítány na druhé dvě veličiny. Více o vkládání aktivity zde.

Velikost vašeho kroku se odvíjí od výšky vaší postavy, kterou jste si zadali v osobním profilu. Velikost vašeho kroku je vypočítána podle vzorečku výška postavy * 0,42 cm
Pro představu, výpočty zhruba odpovídají následující tabulce: Aktivitu nahrajete po přihlášení do svého profilu pomocí tlačítka „Vložit aktivitu", a to následujícími způsoby: 

1) Do patřičných kolonek vyplníte ušlou vzdálenost a jako důkaz nahrajete jeden snímek/fotografii/printscreen vykonané aktivity, na kterém bude čitelný počet kilometrů, datum a ideálně i trasa a vaše jméno. (Tento snímek bude neveřejný. Zobrazit si ho budou moct pouze organizátoři pro potřeby ověření pravdivosti záznamů.)

2) Nahrajete vaši aktivitu ve formátu GPX a zbytek informací se vám doplní samo. 

Aktivitu si můžete ve svém profilu po nahrání buďto zobrazit, nebo smazat. 

Účastníci starší 65 let mají zjednodušené možnosti nahrávání aktivit. 

VÍCE INFORMACÍ O VKLÁDÁNÍ AKTIVITY 

I přesto, že jsou záznamy namátkově kontrolovány organizátory, je při jejich nahrávání spoléháno na fair play účastníků. Důležité není vyhrát, ale udělat něco pro své zdraví. Kdo podvádí, podvádí především sám sebe.

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. si jako pořadatel výzvy vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí smazat kteroukoliv zaznamenanou aktivitu nebo vyloučit účastníka z účasti ve výzvě.

Během výzvy budete pravidelně informováni elektronickými zpravodaji „newslettery“, jež vám budou přicházet na e-mail, který jste vyplnili při registraci. Pokud se tak nestane, pak si prosím ověřte, proč vám nechodí, ZDE.

Jako účastník výzvy můžete... 

3. BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ

Za každý zaznamenaný kilometr (km) získá účastník výzvy počet bodů podle následujícího vzorce:

Věk se vypočítává z ročníku, který zadáte při registraci. Číslo se automaticky zaokrouhluje nahoru, počítá se tedy s věkem v aktuálním roce bez ohledu na měsíc narození.
Např.: Výzva se koná v dubnu 2022. Vy jste se narodili 3. 11. 1989. Vaše kilometry budeme tedy násobit číslem 0,4 (33/80), i přesto, že v měsíci výzvy ještě nemáte 33 let.

Koeficient BMI se odvíjí od hodnoty BMI, která se vypočítává následovně:V případě, že máte BMI menší 25 (tedy jste v normě), je váš koeficient BMI = 0.
V případě, že je vaše BMI 25 a víc, váš koeficient roste lineárně podle vzorce (BMI-25)*0,04+0,2, což znamená, že pokud je vaše BMI 25 (tedy krajní hodnota nadváhy), je váš koeficient 0,2.  

U dětí je výpočet BMI odlišný. Tabulka BMI pro účastníky mladší 18 let je uvedena ZDE

Bonusy

Prvních 10 000 kroků v rámci jednoho dne: + 1 bod 

Za pravidelnost: 

V případě, že v prvních třech dnech zaznamenáte každý den nějakou aktivitu (běh, chůzi, NW), získáte + 4 body.

V následujících sedmidenních úsecích získáte + 7 bodů za každý úsek, ve kterém zaznamenáte nějakou výše uvedenou aktivitu alespoň v šesti ze sedmi dnů.4. SOUTĚŽ A BODOVÁNÍ TÝMŮ

Soutěž týmů


 • Účastník s premiovým účtem může založit tým a stát se tak jeho kapitánem. Kterýkoliv účastník může být členem týmu. 
 • Založení týmu a jeho úpravy může dělat kapitán týmu do 15. dne soutěžního měsíce ve správě týmu. 


 • KLASICKÝ tým tvoří 4-10 účastníků
 • Účastník může být členem pouze jednoho klasického týmu.


 • PARTNERSKÝ tým tvoří 2 účastníci bez ohledu na pohlaví a vzájemný vztah. 
 • Účastník může být členem pouze jednoho partnerského týmu.


BONUSOVÉ TÝMY: 

 • FIREMNÍ tým = klasický tým s bonusovými službami. Více o tom, jak se stát součástí firemního týmu, najdete na webu v sekci "Jak se zapojit jako firma".
 • TŘÍDNÍ tým = speciální tým s neomezeným počtem účastníků určený školním kolektivům. Více o tom, "jak se zapojit jako škola", se dočtete na našem webu.
 • TŘÍGENERAČNÍ tým = klasický tým, který obsahuje člena mladšího 18 let, klasického dospělého účastníka a osobu starší 65 let. V případě, že váš tým toto kritérium splňuje, automaticky se zobrazí v žebříčku tří generačních týmů. Tento tým je podkategorií klasického týmu, nelze tedy být členem dvou týmů stejné kategorie (jednoho klasického a jednoho třígeneračního). 


Jeden účastník může být součástí všech druhů týmů, ale v každé kategorii jen jednou. Jinak řečeno, účastník může být členem jednoho klasického týmu (nebo třígeneračního týmu, který je podkategorií týmu klasického), jednoho partnerského, jednoho firemního (za předpokladu, že splňuje podmínky) a jednoho školního (za předpokladu, že splňuje podmínky).

Bodování týmů

1) KLASICKÝ TÝM
Počet bodů týmu = součet všech bodů jeho členů 

2) PARTNERSKÝ TÝM
"Řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek."  
Počet bodů týmu = počet bodů slabšího z páru v daný den + bonusové body silnějšího z páru (tzn. za 10 000 kroků a pravidelnost, viz bodování jednotlivců) 

3) TŘÍDNÍ TÝM
Jelikož třídy obsahují různý počet dětí, rovná se počet bodů týmu počtu bodů učitele a nejlepších deseti žáků v daný den. 

4) FIREMNÍ TÝM 
Stejné bodování jako klasický tým

5) TŘÍ GENERAČNÍ TÝM 
Stejné bodování jako klasický tým


5. SOUTĚŽ A BODOVÁNÍ OBCÍ

 • Obec přihlašuje do soutěže jeho starosta/ka, případně člověk, který od něj dostane k tomu pověření (koordinátor). Více najdete na webu v části "Zapojte se jako obec"
 • Jste-li účastníkem výzvy a vaše obec není v seznamu zapojených měst, kontaktujte co nejdříve svého zastupitele s žádostí o vaše zapojení buď osobně a nebo k tomu použijte dopis, který jsme pro vás k tomu připravili.
 • Jste-li účastníkem výzvy, jsou vaše body automaticky připisovány obci, kterou jste vyplnili ve svém profilu. 
 • Do výzvy zapojená města mají zvoleného svého koordinátora, který dostane přístup k výsledkům a kontaktům svých zapojených obyvatel. Může s nimi tím pádem komunikovat a uspořádat vlastní vyhlášení. 
 • Koordinátoři jednotlivých zapojených měst ("obcí, ve kterých to šlape") mohou při vyhlášení požadovat předložit doklad, ve kterém je uvedeno vaše trvalé bydliště. 
 • Koordinátoři si mohou samostatně určovat podmínky pro získání obecních diplomů a odměn v rámci obecního vyhlášení výzvy. Tyto podmínky však musí být uvedeny na webové stránce partnerských měst

Obce se mohou porovnávat v žebříčcích podle následujících principů:

ALFA PRŮMĚR 
10 % nejhorších a 10 % nejlepších výsledků ten den se odstraní a ze zbytku se vypočítá aritmetický průměr. 

TOP33 

Součet bodů nejlepších 33 obyvatel v daný den. 

PRŮMĚR Z AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ
Ze všech aktivních účastníků (ti, co nahráli nějakou aktivitu) se vypočítává aritmetický průměr. 

PRŮMĚRU ZE VŠECH OBYVATEL
Získané body se přepočítávají podle celkového počtu obyvatel obce. 

CELKOVÉ VZDÁLENOSTI 
Součet všech nachozených/naběhaných km.


V rámci celorepublikového vyhlášení budou odměněny do výzvy zapojené obce, které získají nejvíce bodů podle ALFA PRŮMĚRU a zároveň budou mít minimální počet aktivních účastníků (viz níže).
Vyhlašovány budou kategorie s putovním pohárem: 6. VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení proběhne v následujícím měsíci po ukončení výzvy. 
V případě, že získáte nárok na odměnu, budete o tom informování prostřednictvím e-mailu, pod kterým jste ve výzvě registrováni. V případě, že svou účast nepotvrdíte a nedostavíte se na vyhlášení, bude odměna předána dalšímu v pořadí. Pokud získáte nárok na odměnu jako tým, stačí, aby si ji vyzvedl alespoň jeden z vás. 

Účastí na vyhlašení (Festival 10 000 kroků) souhlasíte s tím, že veškeré na místě pořízené fotografie je možné využít k propagaci Výzvy 10 000 kroků bez potřeby dalšího písemného souhlasu. 


7. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Nezapomeňte si správně vyplnit veškeré potřebné údaje ve správě vašeho účtu. Po zadání první aktivity do systému to již nebude možné. 
Zkontrolujte si, zda vám chodí pravidelné newslettery s aktuálními informacemi o výzvě,  jestli vám nepadají do spamů nebo hromadné pošty, kde se špatně hledají. Tato výzva není organizovanou činností. Jde o přátelský a pohodový pobyt v přírodě i ve městě na základě individuálních rozhodnutí.
V případě potřeby nás kontaktujte na info@desettisickroku.cz 

Nenašli jste odpověď na vaše otázky? Je stále něco, co vás zajímá? Zkuste se ještě podívat do našich odpovědí na vaše často kladené otázky - FAQ

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři