Co se skrývá pod zkratkou BMI?

01/09/2022

V rámci výzvy 10.000 kroků stále mluvíme o hodnotě BMI. Co tato zkratka znamená a co nám o nás říká? Možná to zní celé děsivěji a složitěji, než to ve skutečnosti je.

Body Mass Index (BMI) neboli index tělesné hmotnosti je statistickou jednotkou, kterou vymyslel Adolphe Quetelet v 19. století, proto se ji také někdy říká Queteletův index. BMI byl původně vymyšlen jako indikátor pravděpodobnosti výskytu některých nemocí. Do korelace se dávala hmotnost a zdravotní stav populace, což se ukázalo jako dvě úzce související hodnoty.  

Základní výpočet BMI zohledňuje pouze výšku a hmotnost postavy a velmi zjednodušeně odpovídá na otázku „Je tato hmotnost zdravá pro mou výšku?“. Výpočtem bychom měli zjistit, zda jsme v normě nebo trpíme některým stupněm podváhy nebo nadváhy. Jak bylo ale již zmíněno, jde o rychlý a velmi zjednodušený výpočet, který pracuje s lehce získanými informacemi a nelze použít pro přesnou diagnózu. Údaj totiž ignoruje velké množství důležitých faktorů jako je stavba těla, množství svalstva apod. Může se tak třeba stát, že svalnatého sportovce zařadí BMI index do kategorie nadváha, ale ve skutečnosti tomu tak není. Důležitou roli hraje i kontinent, ze kterého daný člověk pochází. Určitě se nebudete divit, že třeba Asiaté mají normová čísla v tabulkách oproti Evropanům posunuta. Na evropském kontinentě je považováno za optimální číslo 25.

Vzoreček pro výpočet BMI: BMI = hmotnost [kg] / výška2 [m]

Vyjde-li vám v tomto základním propočtu BMI číslo mimo normové rozmezí 19-25, tj. je nižší nebo vyšší, není to důvod k panice, nýbrž k zamyšlení nad důvody a možná i podnět zjistit si o tom víc.

Tabulka hodnot BMI

Graf BMI na základě výšky a hmotnosti postavy

Jak bylo výše uvedeno, základní výpočet BMI využívá pouze údaje o výšce a váze postavy. Existuje však celá řada dalších údajů, se kterými by se mělo pracovat. Z těch obtížně získatelných je to třeba množství podkožního tuku a z těch snadněji zjistitelných je to pohlaví, věk, národnost a tvar postavy, který je možné vyjádřit indexem ABSI – Body Shape Index – zjednodušeně obvod pasu. Kalkulátorů s různou mírou informací, se kterými počítají, je celá řada. Namátkou třeba BMI Calculator, který zohledňuje věk a pohlaví nebo ABSI Calculator, který k tomu přidává zmíněný obvod pasu. Pokud vás otázka vašeho fyzického zdraví hodně tíží a stále se vám kvůli tomu k lékaři nechce, zkuste si vypočítat svůj opravdový biologický věk podle metody využívané v Německu. Dotazník najdete na portále 6000 kroků a doporučuji si na něj vyhradit tak půl hodiny času.

Hned v úvodu bylo zmíněno, že BMI sloužilo původně jako ukazatel pravděpodobnosti rizika určitých zdravotních problémů. Proč si tedy na vysoké BMI dát pozor a jaké mohou být zdravotní důsledky obezity u dospělých?

Jedná se například o:

 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoký LDL cholesterol, nízký HDL cholesterol nebo vysoká úroveň triglyceridů
 • Diabetes 2. typu
 • Kardiovaskulární problémy
 • Mrtvice
 • Onemocnění žlučníku
 • Osteoporóza
 • Spánková apnoe a dechové problémy
 • Některé druhy rakoviny
 • Nízká kvalita života
 • Mentální problémy jako deprese, úzkosti apod.
 • Problémy s funkčností těla a bolest

A aktuálně do seznamu lze přidat také úmrtí nebo těžký průběh nemoci COVID19. Hovoří o tom nejen naši lékaři, ale i zpráva Světové obezitologické federace. Podle tohoto materiálu vykazují největší procento úmrtí spojené s koronavirem státy, kde nadváhou trpí více než 50 % obyvatel. Česká republika je bohužel jedním z nich.

V roce 2006 se naše republika umístila v rámci EU co do počtu lidí s nadváhou na druhém místě, hned za Německem. Nadváhou trpí téměř 60 % mužské a 47 % ženské populace.

Za velké procento lidí s nadváhou může především nevyvážená strava (dnes už jde primárně o nadměrnou konzumaci) a nedostatek pohybu. Jednak ubývá lidí pracujících těžkou fyzickou prací, a pak skokově vzrostlo množství automobilů a jejich časté využívání i na trasách, které bychom ještě nedávno šli pěšky.

Na tuto skutečnost reaguje výzva 10.000 kroků, jejímž cílem je vrátit chůzi a aktivní pohyb zpět do našich životů, ať už jako způsob dopravy nebo trávení volného času.

Proč pracujeme s BMI v jeho základní podobě? Protože je to univerzální, lehce měřitelné a dobře vyčíslitelné. Pro účely bodování to zkrátka stačí. BMI U DĚTÍ 

Koeficient BMI pro děti od dvou let se počítá stejně jako u dospělých, jen interpretace se liší. Děti se rychle vyvíjí, rostou a důležitou roli hraje nejen pohlaví ale také každý rok jejich života. O to s větší opatrností je třeba o BMI u dětí mluvit a vyvozovat z něj nějaké závěry. Stránka, ze které jsou následující grafy, obsahuje i kalkulačku BMI pro děti. Pro potřeby Výzvy 10 000 kroků jsme však museli hodnoty zprůměrovat a vytvořit tabulku stejnou pro obě pohlaví a věk 6-17 let. Více se dozvíte na stránce, která upravuje pravidla pro účast dětí

Aktuality

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři