STAŇTE SE OBCÍ, VE KTERÉ TO ŠLAPE

Staňte se naším partnerem a podpořte své obyvatele v častější chůzi, porovnejte se s ostatními městy a soutěžte o putovní pohár:

Do výzvy se může aktivně zapojit a své občany v chůzi podpořit jakékoliv město z České republiky nebo Slovenské republiky

Pokud jste zástupce města a rádi byste se aktivně zapojili do dubnové výzvy 2024, dejte nám o svém zájmu vědět na mesta@desettisickroku.cz
Zajistíte tím, že se k vám dostanou všechny potřebné informace.

PROČ?

podpoříte zdraví a spokojenost svých obyvatel 

Výzva motivuje lidi chodit častěji a více než dosud. Díky řadě gamifikačních prvků se daří u účastníků zvyšovat zájem o chůzi, který jim často vydrží i v měsících, kdy výzva neprobíhá. Pravidelný pohyb má prokázaný pozitivní vliv na psychickou i fyzickou stránku člověka, čímž obecně dochází ke zvýšení spokojenosti. Každý člověk je jiný a má jiné možnosti. Tento aspekt je výzvou respektován a nechává prostor každému účastníkovi stanovit si své vlastní hranice a sledovat své vlastní pokroky.

Součástí výzvy je také bodovací soutěž, která je nastavena tak, že umožňuje rovnocennou účast lidem s nadváhou (více jak 50 % obyvatel naší republiky) a starším lidem. Komu nevyhovuje bodovací systém, může své výkony porovnávat na základě kilometrů nebo kroků. Více o principu bodování se dočtete v pravidlech

Zdůrazňujeme, že výzva je otevřená jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Pro firemníškolní kolektivy.

znásobíte pozitivní vztah obyvatel k místu, ve kterém žijí

Díky častější chůzi a postupné změně dopravních návyků se účastníci více pohybují ve svém bezprostředním okolí a to rychlostí, která jim umožňuje více vnímat prostředí. Tato zdánlivě drobná změna má velký vliv na posilování vztahu obyvatel k místu, ve kterém žijí a na zvyšování zájmu o jeho kvalitu.

Výzvu tak můžete využít k tomu, abyste tento vztah prohlubovali. Ukázali účastníkům místa a cesty, které neznají a představili jim možnosti, jak se mohou podílet na rozvoji obce. A to buďto prostřednictvím webové pod-stránky v rámci www.desettisickroku.cz nebo přímým kontaktem na vaše účastníky.

zvýšíte zájem lidí o udržitelnou mobilitu 

U účastníků výzvy často dochází ke změně dopravních návyků. Krátké trasy, které obyčejně obstarávají některým z dopravních prostředků, najednou začnou chodit pěšky. Čím více chodí pěšky, i za účelem obstarávání běžných služeb a potřeb ve všedním dni, tím více se začne posilovat jejich zájem o fungování a kvalitu dopravních vazeb v obci. To je ideální příležitost pro vznik a komunikaci plánů udržitelné městské mobility nebo jiných strategických dokumentů, které tímto získají větší podporu.

posílíte sousedské vztahy a sociální integritu obce 

Účastníci výzvy mohou vytvářet týmy, což jim umožňuje navazovat nové známosti, vzájemně si pomáhat a motivovat. Snížením své cestovní rychlosti začnou účastníci nejen více vnímat prostředí, ale i lidi v něm (své sousedy), se kterými časem začnou přirozeně interagovat. Když jde člověk pěšky, více vnímá místní obchůdky, restaurace (a další služby), jejich nabídku a nedělá mu problém se v nich zastavit. Tak plynule dochází k podpoře lokální ekonomiky a dalšímu navazování vztahů s místními obyvateli. Neodmyslitelnou součástí by mělo být slavnostní závěrečné setkání účastníků s vyhlášením v daném městě. Účastníci tak mají možnost seznámit se nejen mezi sebou, ale i s vedením obce.   

Každý účastník se při registraci do výzvy hlásí ke své obci. Této obci se pak budou přičítat jeho kroky. Soutěžit tak mohou mezi sebou i jednotlivé obce, a to v různých kategoriích. Skutečnost, že lidé chodí za svou obec pak dále stmeluje. Obec, ve které to šlape, pak může zapojit i svůj úřad do firemní soutěže a porovnat své síly s ostatními úřady.

inspirujte se a načerpáte energii od ostatních zapojených měst 

Koordinátoři z měst, ve kterých to šlape, dostanou speciální přístup do skupin, kde je možné si vzájemně sdílet know how, nápady, myšlenky a zkušenosti. Zároveň obdrží přístup k interním materiálům výzvy a dalším inspirativním zdrojům v oblasti aktivní mobility, veřejného prostoru, SUMP a občanské participace.

získáte vstupenky na Festival 10 000 kroků

Součástí účasti města ve výzvě jsou také vstupenky pro dvě osoby na Festival 10 000 kroků, který se bude konat 18. 5. 2024 v Mostě.

Chcete-li se stát obcí, ve které to šlape...

zvolte si svého obecního koordinátora

Koordinátorem je osoba, která se stará o chod výzvy v obci a její propagaci. Jeho úkolem je zejména komunikace, jak směrem k obyvatelům obce, tak i s našim týmem. Může to být zaměstnanec úřadu nebo někdo z příspěvkové organizace či místního spolku. Důležité je, aby vše dělal v koordinaci s obcí a byl s ní byl v úzkém kontaktu. Aby to ve městě opravdu šlapalo, je potřeba k chůzi motivovat co nejvíce lidí. Proto se v posledních měsících před výzvou řeší zejména propagace. K informování vašich účastníků slouží webová podstránka (pro příklad zde), na kterou je vhodné uvést potřebné kontakty a specifika průběhu výzvy ve vaší obci (neboť každá obec má možnost si výzvu drobně přizpůsobit svým potřebám).
Prosím, doručte nám včas a ideálně najednou vše potřebné pro její naplnění (kontakty, text, ilustrační obrázek, logo..).

přihlaste se jako obec/město

Jakmile potvrdíte svou účast (mesta@desettisickroku.cz), váš koordinátor dostane od nás potřebné propagační materiály a pak už jen stačí pustit je ven. Také obdrží speciální práva do portálu. Důležitou součástí koordinátorovy práce je uspořádat po skončení každé výzvy vyhlášení pro své účastníky a odměnit je minimálně diplomem, jehož grafický základ mu zprostředkujeme. Obec, ve které to šlape, pak může zapojit i svůj úřad do firemní soutěže a porovnat své síly s ostatními úřady. Můžete tak sestavovat týmy (třeba z různých odborů) a sledovat, jak se daří úřadům v okolí.

přispějte nám na chod výzvy účastnickým poplatkem 

Na přípravě výzvy se podílí celý tým lidí, abychom vám mohli poskytnout co nejkvalitnější materiály, nástroje i informace. 

Členská města Partnerství pro městskou mobilituSmart Cities Klubu mají členství ve výzvě zdarma, ale samozřejmě budeme rádi, pokud nám přispějete alespoň symbolickou částkou. 


Nemáte finanční prostředky na zaplacení účastnického poplatku? Máme pro vás dva tipy: 

1) Zeptejte se místních firem, jestli by se nechtěly zúčastnit firemní výzvy a účastnický poplatek tak za vás zaplatit.
2) Oslovte spřátelené obce. Pokud se některá z nich stane městem, ve kterém to šlape, dostanete od nás za odměnu jednu výzvu zdarma.

Tyto obce se již staly našimi partnery (mrkněte na mapu) 


Jste-li zástupce kraje a rádi byste se zapojili do říjnové výzvy, prosím napište nám také na mesta@desettisickroku.cz 

Soutěžte mezi sebou

Žebříčky měst je možné v průběhu výzvy sledovat na portále. Zde je možné si je řadit podle různých kritériíí a sledovat podrobné statistiky.  Obce (i účastníci) se tak mohou samostatně rozhodnout, která kritéria jsou pro ně nejvýhodnější a nejdůležitější. 

Pro nás je stěžejní bodování, nazvané alfa průměr, které jsme vyhodnotili jako nejspravedlivější. Ze všech účastníků v dané obci se odebere 10 % nejlepších a nejhorších výsledků a ze zbytku se vypočítá aritmetický průměr. Na zapojená města, která v tomto žebříčku získají nejvíce bodů a zároveň budou mít minimálně 33/66/99 aktivních účastníků čekají odměny a tři putovní poháry podle kategorií.

Galské vesnice (obce do 2,5 tis. obyvatel)  - minimálně 33 aktivních účastníků

Mníšecká výzva (obce do 10 000 obyvatel) - minimálně 66 aktivních účastníků 

Město, ve kterém to šlape (obce nad 10 tisíc obyvatel) - minimálně 99 aktivních účastníků

Využijte námi připravený propagační leták!


Jste účastník výzvy a ve vaší obci to nešlape ... 
  obraťe se na zastupitele vaší obce (využijte náš dopis starostům) a pokud můžete, zapojte se i vy a nabídněte městu svou pomoc s koordinací výzvy - staňte se koordinátorem
Organizátorem výzvy je Partnerství pro městskou mobilitu z.s., proto se snažíme posílit stránku komunikace města s účastníky v tématu kvality veřejných prostranství a udržitelné mobility.

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři