STAŇTE SE KRAJEM, VE KTERÉM TO ŠLAPE

Staňte se naším partnerem a podpořte své obyvatele ve vašich obcích v častější chůzi. Porovnejte se s ostatními kraji a rozhýbejte lidi i vztahy na úřadě:

Do výzvy se může aktivně zapojit a obyvatele na svém území v chůzi podpořit jakýkoliv kraj z České republiky nebo Slovenské republiky

Pokud jste zástupce kraje a rádi byste se aktivně zapojili do dubnové výzvy 2024, dejte nám o svém zájmu co nejdříve vědět na mesta@desettisickroku.cz
Zajistíte tím, že se k vám dostanou všechny potřebné informace.

PROČ?

podpoříte zdraví a spokojenost obyvatel ve svých obcích

Výzva motivuje lidi chodit častěji a více než dosud. Díky řadě gamifikačních prvků se daří u účastníků zvyšovat zájem o chůzi, který jim často vydrží i v měsících, kdy výzva neprobíhá. Pravidelný pohyb má prokázaný pozitivní vliv na psychickou i fyzickou stránku člověka, čímž obecně dochází ke zvýšení spokojenosti. Každý člověk je jiný a má jiné možnosti. Tento aspekt je výzvou respektován a nechává prostor každému účastníkovi stanovit si své vlastní hranice a sledovat své vlastní pokroky.

Část poplatku kraje za účast ve výzvě jde na podporu realizace výzvy v jednotlivých obcích. 

znásobíte pozitivní vztah obyvatel ke krajině, ve které žijí a motivujete k návštěvě ostatní

Díky častější chůzi a postupné změně dopravních návyků se účastníci více pohybují ve svém bezprostředním okolí . Hledají nové cesty a náměty kam vyrazit. Začnou prozkoumávat svůj kraj a navštěvovat místa dostupná v rámci jednoho dne. Tato zdánlivě drobná změna má velký vliv na posilování vztahu obyvatel ke krajině, ve které žijí. 

Výzvu tak můžete využít k tomu, abyste tento vztah prohlubovali. Ukázali účastníkům místa a cesty, které neznají. Lokální koordinátor má možnost oslovit své účastníky ať už s tipy na výlety nebo s nabídkou společných vycházek nebo akcí v kraji. 

V rámci Festivalu 10 000 kroků, může kraj prezentovat účastníkům výzvy vše, co chodcům a běžcům nabízí. 

zvýšíte zájem lidí o udržitelnou mobilitu 

U účastníků výzvy často dochází ke změně dopravních návyků. Krátké trasy, které obyčejně obstarávají některým z dopravních prostředků, najednou začnou chodit pěšky. Čím více chodí pěšky, i za účelem obstarávání běžných služeb a potřeb ve všedním dni, tím více se začne posilovat jejich zájem o fungování a kvalitu dopravních vazeb v krajii mezi obcemi. 

inspirujete se a načerpáte energii od ostatních zapojených krajů a obcí

Koordinátoři z obcí a krajů, ve kterých to šlape, dostanou speciální přístup do skupin, kde je možné si vzájemně sdílet know how, nápady, myšlenky a zkušenosti. Zároveň obdrží přístup k interním materiálům výzvy a dalším inspirativním zdrojům v oblasti aktivní mobility, veřejného prostoru, SUMP a občanské participace. 

Pro koordinátory je také připraveno společné osobní setkání. 

získáte vstupenky na Festival 10 000 kroků

Součástí účasti města ve výzvě jsou také vstupenky pro dvě osoby na Festival 10 000 kroků, který se koná vždy třetí sobotu po skončení výzvy.  

můžete se zúčastnit firemní výzvy jako úřad

Jako úřad se můžete zapojit. do firemní výzvy, zakládat týmy.a soutěžit mezi sebou. Všichni zapojení zaměstnanci úřadu dostanou premiové členství a získáte lepší přehled o vašich výkonech. 

Chcete-li se stát krajem, ve kterém to šlape...

zvolte si svého krajského koordinátora

Koordinátorem je osoba, která se stará o chod výzvy v kraji a její propagaci. Jeho úkolem je zejména komunikace, jak směrem k obyvatelům kraje tak i s našim týmem. Může to být zaměstnanec úřadu nebo někdo z příspěvkové organizace či místního spolku. Důležité je, aby vše dělal v koordinaci s krajským úřadem a byl s ním v úzkém kontaktu. Aby to v kraji opravdu šlapalo, je potřeba k chůzi a účasti motivovat co nejvíce obcí a lidí. Proto se v posledních měsících před výzvou řeší zejména propagace. 

přihlaste se jako kraj

Jakmile potvrdíte svou účast (mesta@desettisickroku.cz), váš koordinátor dostane od nás potřebné propagační materiály a pak už jen stačí pustit je ven. Také obdrží speciální práva do portálu. Důležitou součástí koordinátorovy práce je uspořádat po skončení každé výzvy vyhlášení pro své účastníky a třeba i zapojené obce a odměnit je minimálně diplomem, jehož grafický základ mu zprostředkujeme. Kraj, ve kterém to šlape, pak může zapojit i svůj úřad do firemní soutěže a porovnat své síly s ostatními úřady. Můžete tak sestavovat týmy (třeba z různých odborů) a sledovat, jak se daří úřadům v okolí.

přispějte nám na chod výzvy účastnickým poplatkem 

Na přípravě výzvy se podílí celý tým lidí, abychom vám mohli poskytnout co nejkvalitnější materiály, nástroje i informace. 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

se skládá ze dvou složek 

1. příspěvek na chod a realizaci výzvy 
Jedna výzva 15 000 Kč/ Dvě výzvy 20 000 Kč

2. příspěvek na organizaci výzvy v obcích ve vašem kraji 
Po skončení bude darován finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč zapojeným obcím ve vašem kraji: 
1. Galské vesnici ve vašem kraji - 5 000 Kč 
1. obci v Mníšecké výzvě - 10 000 Kč
1. městu ve kterém to šlape - 15 000 Kč 

Finální cena za účast ve výzvě je tedy: 

Jedna výzva 45 000 Kč 
Dvě výzvy 80 000 Kč 
Organizátorem výzvy je Partnerství pro městskou mobilitu z.s., proto se snažíme posílit stránku komunikace města s účastníky v tématu kvality veřejných prostranství a udržitelné mobility.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme