Jičín

Jičín

Jičín je starobylé, historické, ale i moderní a dynamické téměř sedmnáctitisícové město Jičín se rozkládá v půvabné krajině Jičínské pahorkatiny…..

Díky strategické poloze a snadné dostupnosti patří Jičín mezi nejvíce navštěvovaná města oblasti Českého ráje. Ne každý z návštěvníků si je však vědom toho, že se nachází uprostřed Valdštejnovy komponované krajiny, která představuje první projev barokního krajinného urbanismu u nás, a je unikátním kulturně historickým dědictvím v kontextu evropské kultury.

Příjemný zvlněný krajinný reliéf, střídání lesů, polí, rybníků, míst s výjimečně krásným rozhledem se staly inspirací pro vznik dvou originálních komponovaných krajin. Jedna budovaná Albrechtem z Valdštejna severně od Jičína, dnes nazývaná Valdštejnova komponovaná krajina, druhá  Mariánská zahrada utvářená jižně od města příslušníky rodu Schliků. Obě vytváří se souborem sakrálních skvostů v podobě kostelů a lesních kaplí neopakovatelnou turistickou atraktivitu.

Doporučujeme nahlédnout do těchto knih: Čertova kuchyně - Pověsti a vyprávění z města Jičína a okolí od Pavla Hájka; Jičínsko z nebe; Dějiny Jičínska od Jindřicha Francka; Česká krajina a baroko od Pavla Hájka. 

Jičín se účastní výzvy už od dubna 2021!


Dubnová výzva 10 000 kroků

Na pět nejlepších žen a pět nejlepších mužů zapojených do výzvy čekají ceny věnované městem. Vyhodnoceni budou občané s trvalým bydlištěm ve správním území obce s rozšířenou působností Jičín.

Pevně věříme, že se zapojíte v hojném počtu, neboť chůze je nejpřirozenější lidský pohyb, a pokud budete tuto aktivitu vykonávat pravidelně, odměnou Vám bude odolnější organismus.

Vítězem jsou tedy všichni, kteří se zapojí do výzvy, protože „Ve zdravém těle – zdravý duch.“

Ing. arch. Radek Jiránek

Ing. arch. Radek Jiránek

městský architekt - koordinátor Výzvy 10 000 kroků

jiranek@mujicin.cz


VRCH ZEBÍN A ROZHLEDNA MILOHLÍDKA  (8,5 km)

Výlet vás zavede z centra města Jičína lipovou alejí až k Valdštejnské lodžii, dále na vrch Zebín, odkud se naskýtá krásný výhled na město i jeho okolí, pokračuje k rozhledně Milohlídka a odtamtud zpět do centra města.

Jičín, Valdštejnovo náměstí – lipová alej – Valdštejnská lodžie s parkem Libosad (2,5 km)- rozcestí pod Zebínem, odbočka na vrchol Zebína (3km) – Zebín (3,5km) – Čeřovka, rozhledna Milohlídka (6,5km) – Jičín, Valdštejnovo náměstí (8 km)

Popis trasy včetně mapy

VRCH BRADA A ZEBÍN  (14 km)

Výlet vede z centra města na opačnou stranu na vrch Brada s nádherným výhledem na Trosky, pokračuje do obce Dílce, k rozcestí pod Zebínem, dále do parku Libosad a Valdštejnské lodžii, zpět do Jičína lipovou alejí.

Jičín, Valdštejnovo náměstí – vrch Brada (5 km) – Dílce (7,5 km) – Naučná stezka Válka 1866, Bitva u Jičína – rozcestí pod Zebínem, odbočka na vrchol Zebína (11 km) – Valdštejnská lodžie s parkem Libosad (12 km)- lipová alej- Jičín, Valdštejnovo náměstí (14,5 km)

Popis trasy včetně mapy

MARIÁNSKÁ ZAHRADA
PUTOVÁNÍ PO LESNÍCH KAPLIČKÁCH  (12 km)

(Kaple sv. Anny, kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Anděla Strážce, kaple Loreta)  - QEST

Lépe poznat příběh zdejší krajiny vám umožní quest – neboli hledačka, která nabízí putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady s Annou a Františkem Schlikovými s veršovaným návodem. Cestou vás čeká hledání indicií a luštění tajenek. Odměnou pak je objevení pokladu, poznání příběhu a ducha oblasti. 

Začátek: Dolní Lochov, obecní úřad

Trasa vede převážně po lesních cestách, ve třech úsecích mimo ně. Trasa není vhodná pro ty, kdo mají pohybové omezení. Stateční rodiče s kočárkem vhodným do terénu putování skoro jistě zvládnou.

Trasa včetně mapy

VELKÝ OKRUH OKOLO JIČÍNA  (20-22 km)

Jičín, Valdická brána (stále po žluté značce) – Jičín, náměstí Svobody – ulicí Ruská – Lidické náměstí – ulicí Poděbradova – po chodníku do Čejkovic- přechod silnice I. tř. Jičín-Poděbrady, pokračovat úzkou asfaltkou Šlikova Ves- vrchol hřbetu – Veliš – Podhradí, odbočka vrchol Veliše (žlutý trojúhelníček) – Podhradí, kaple Loreta – kolem Lhotecké hájovny (stále po žluté) – pramen U sv. Trojice – Ostružno, dále zelená cyklotrasa – Březina – Jičín (podjezd) , ulicí Raisova – Ruská – Valdštejnovo náměstí

Trasa včetně mapy


Modul: Zapojená města

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři