Zapojená města

Jste občanem některého z následujících měst? Pokud ano, tak se podívejte co víc si pro vás město v rámci výzvy nachystalo a na co se můžete těšit.
Pokud ne, nevěšte hlavu a porovnejte své kroky s ostatními účastníky z celé České republiky.

MAPA zapojených měst
  Městu Třebíč děkujeme za mediální podporu.