Zapojená města

Podmínky pro zapojení

Hlavní kritériem pro zapojení města do výzvy je cílená politika města, která směřuje ke zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty a motivuje své občany, aby více chodili pěšky, či více jezdili na kole. Jako důkaz nám stačí odkaz na webové stránky města, na kterých město představuje své projekty zlepšující podmínky pro pěší a cyklisty. Zároveň chceme podpořit participační aktivity města v dané oblasti. Město zde může představit jeden až dva projekty, které se nějakým způsobem dotýkají kvality chůze. Projekty budou spojené s odkazem na participační nástroje, které město používá. Jedním z hlavních přístupů k realizaci města příjemného pro život je design a využití veřejného prostoru a ulic. Zlepšení kvality veřejného prostoru včetně terminálů veřejné dopravy, oživení městského parteru a zajištění více prostoru pro pěší zvyšují kvalitu života lidí ve městech.

Druhou podmínkou pro zapojení města do výzvy je, že své občany o výzvě informuje a pro nejlepší z nich připravuje vyhlášení a zajímavé ceny. Podpora pěší turistiky je v tomto případě až sekundární a v tom se naše výzva liší od jiných.

Chcete zapojit svoje město? Více informací zde.


Modul: Zapojená města

Děkujeme městu Rumburk za mediální podporu dubnové výzvy.

Vaše město v seznamu chybí? Podívejte se, jak ho do výzvy zapojit.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme