Fulnek

Fulnek
Fulnek

Fulnek

Fulnek má stejně jako jiná města svou nenapodobitelnou atmosféru, která na Vás zapůsobí již při vstupu. Ve vzácné shodě se zde spojila historie se svými ojedinělými kulturními památkami a moderní současnosti.

Dnešnímu návštěvníku Fulnek nabízí město především historický odkaz v podobě monumentální kulisy zámku, jenž byl v rámci restituce vrácen potomkům posledního majitele. Na protějším svahu můžeme spatřit rekonstruovaný kostel sv.Josefa při kapucínském klášteře sousedící s upraveným areálem středověkého hřbitova s kaplí sv.Rocha z r.1632 a vilou Loretou. V městě samém patří k pokladům dějin světové vzdělanosti i památník J.A.Komenského s dochovanou budovou Sboru, v níž Komenský žil a působil. V přilehlém parčíku se týčí socha učitele národů v působivém pojetí Jana Štursy. Nad náměstím můžeme shlédnout augustiniánský klášter s gotickým ambitem a stylově čistým barokním chrámem Nejsv.Trojice s nejkrásnějším interiérem na Moravě. Mezi další kulturní památky, které se nachází v centru města paří sochařská výzdoba samotného náměstí včetně přístupového schodiště ke kostelu, radnice, Městské zvonice s pozůstatkem městských hradeb.

Vzhledem k tomu, že Fulnek je malebným městem nejen s bohatými dějinami a množstvím historicky a umělecky cenných památek, nýbrž i s poutavým přírodním prostředím, stává se přitažlivou lokalitou pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Modul: Zapojená města
Uděláte něco pro své zdraví? Pravidelný pohyb je skvělá volba!

Výzva 10 000 kroků Vám pomůže začít!

Registrovat se

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme