Sobotka

Sobotka
Sobotka
Webové stránky města: https://www.sobotka.cz/

Sobotka

Město je nazýváno jižní branou Českého ráje. Sobotka je městskou památkovou zónou a leží 80 km severovýchodně od Prahy v ose Mladá Boleslav – Jičín. Původně trhová ves, prvně zmiňovaná
 r. 1318, byla r. 1498 povýšena na město. Sobotka je rodiště spisovatele a básníka Fráni Šrámka, a proto se zde na začátku července pravidelně koná festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Na konci srpna se pořádá tradiční Sobotecký jarmark a festival řemesel, na který přijíždějí tisíce lidí ze širokého okolí. Ve městě se nachází koupaliště s možností ubytování a umělá horolezecká stěna, jedna z největších u nás. Sobotku křižují turistické stezky a cyklotrasy, okolí je ideální na výlety – třeba údolím Plakánek na hrad Kost. Mezi zajímavosti Sobotky patří celá série zachovaných dřevěných usedlostí z 18. a 19. století. Jednou z nejznámějších usedlostí je Šolcův statek, pochází z roku 1811, jde o rodný i úmrtní dům básníka Václava Šolce. Nejznámější a největší dominantou Sobotky je barokní a lovecký zámeček se jménem Humprecht.

Karolína Kupcová

Karolína Kupcová

pracovník v Městském informačním centru v Sobotce

mic@sobotka.czModul: Zapojená města

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme