Moravská Třebová

Moravská Třebová

Moravská Třebová byla založena kolem roku 1257 Borešem z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem. Největšího rozkvětu se jí dostalo v období vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína, kdy byla centrem humanistické vzdělanosti a získala přízvisko Moravské Athény.

Z této doby se dochovala i jedna z nejstarších renesančních památek na sever od Alp, zámecký portál z roku 1492. V centru města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční mázhauzy, které nemají kvalitou i počtem zachovaných artefaktů v ČR obdoby. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve městě působili umělci J. T. Super a J. Pacák. Pro svůj ojedinělý soubor architektonických klenotů se Moravská Třebová stala roku 1980 městskou památkovou rezervací.

Říjnová výzva

Na 3 osoby s nejvyšším počtem bodů čekají zajímavé ceny. Vyhodnoceni budou občané s trvalým bydlištěm ve správním území obce s rozšířenou působností Moravská Třebová.

Vítězem jsou ale všichni, kteří se zapojí do výzvy, protože „Ve zdravém těle – zdravý duch.“

Pavlína Horáčková

Pavlína Horáčková

referent pro propagaci města a zahraniční styky

phorackova@mtrebova.czModul: Zapojená města

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři