Chýně

Chýně
Chýně
Webové stránky města: https://www.chyne.cz/

Chýně

V těsném sousedství Prahy, mezi Hostivicí a Rudnou, se od dávných časů rozkládá ves Chýně.

Kdy přesně vznikla, nevíme. První historický záznam o Chýni pochází z roku 1273.
Chýně je obklopena převážně zemědělskou krajinou, lesních porostů zde najdeme poskromnu. Západně od Chýně pramení Litovický potok, který ještě v katastru obce protéká rybníky Bašta a Strahovským a pokračuje dále do přírodní památky Hostivické rybníky, aby se po téměř 22 kilometrech (už přejmenován na Šárecký) spojil s Vltavou. A právě krajina kolem Litovického potoka je cílem intenzivní obnovy a rekultivace a zve k příjemným procházkám. Tekutiny možno doplnit v restauraci Pivovarská krčma, sousedním Pivovarském dvoře s prvním minipivovarem v Čechách či v originálně vyzdobeném hostinci U Hamouzů v těsném sousedství františkánského kláštera Hájek.
Strategická poloha předurčuje Chýni k rychlému rozvoji. Věděli jste, že:
•    Chýně je jedinou obcí toho jména v České republice i na světě?
•    V letech 2004–2013 byla nejrychleji rostoucí obcí v ČR, co do počtu obyvatel?
•    Chýně je s věkovým průměrem obyvatelstva 32,6 let jednou z 10 nejmladších obcí v ČR?
•    Chýně má dvakrát vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, než je průměr v ČR (25 % obyvatel nad 15 let má VŠ, v ČR 12,3 %)

Autorem všech fotografií pro tuto stránku je Jiří Grégr.

Oceněny budou tyto kategorie:


Nejlepší 3 muži
Nejlepší 3 ženy
Nejlepší 1 dítě do 12let kluci
Nejlepší 1 dítě do 12let holky
Nejlepší muž v kategorie senioři 65+
Nejlepší žena v kategorie senioři 65+

Nejlepší třída
Nejlepší 1 tým

 

Milena Librová

Milena Librová

librova@chyne.cz


Kam na výlety?

Kam na pěší výlet:

Typ1 - Prohlédněte si biokoridor, který se nachází za železničním přejezdem směrem k obci Hájek.

Trasa je dlouhá 3,3km, 50min.

Typ2 - Cesta tam a zpět od Bašty k železničnímu viaduktu. Trasa je vedena podél litovického potoka. Délka trasy 2km, 30min.

Pod obcí Chýně protéká Litovický potok, na kterém jsou dva malé rybníky, Bašta a pod ním Strahovský rybník.

Typ 3 - Kolem Strahovského rybníku. Litovický potok dále spojuje rybník Bašta se  Strahovským rybníkem. Zde lze udělat procházku dlouhou 2,5km, 40 min.

Strahovský rybník má rozlohu asi 5 ha a dnes patří společnosti o.p.s. Strahovský rybník Chýně.

Rybník slouží k rekreačním a sportovním aktivitám a rybolovu. Rybník byl obnoven v roce 1999

 

 Typ 4 - Od Strahovského rybníka kolem Břevského rybníka. Délka 2,5km, 40min.

 

Typ 5 - Procházka kolem lokality Za Horou a V Roklích. Délka je cca 3,5km, 45min. 


Modul: Zapojená města

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme