Tišnov

Tišnov leží na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny v údolí řeky Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město, vzdálené cca 25 km od Brna, má rozlohu 1716 ha a žije v něm přibližně deset tisíc obyvatel. Je vstupní branou do turisticky atraktivní krajiny přírodního parku Svratecká hornatina.

Ačkoliv archeologické záznamy ukazují, že území bylo osídleno již ve starší době kamenné, první písemná zmínka o Tišnově se váže k roku 1233 a je spojena s historií cisterciáckého kláštera Porta Coeli, národní kulturní památky České republiky.

Dominantou centra města je historická budova radnice se sgrafitovou výzdobou zobrazující události z dějin města, kostel sv. Václava s charakteristickou věží a mariánský sloup. Městem vás může provést cesta hrdelního práva, která návštěvníky prostřednictvím jednotlivých zastavení seznámí s lidskými ctnostmi a neřestmi. Lze po ní dojít až k pozůstatkům městské šibenice. V Tišnově nalezneme také řadu barokních domů.

 

 

Dvakrát ročně se do Tišnova soustředí pozornost sběratelů minerálů z celého světa v době konání jarní a podzimní mineralogické burzy. Hojnému zájmu veřejnosti se těší také tradiční Přehlídka elegance historických vozidel a městem pořádaný Memoriál Ivo Medka – závod horských kol.

Letos se poprvé účastníme Výzvy 10 000 kroků.

Cílem příznivců pobytu na čerstvém vzduchu je hora Květnice, přírodní památka, která ukrývá labyrint podzemních jeskyní s krápníkovou výzdobou. Dále také kopec Klucanina, na kterém stojí stejnojmenná rozhledna. Cestou na vrchol vás provede rodinná naučná stezka.

Ing. Kristýna Musilová

Ing. Kristýna Musilová

tisková mluvčí

kristyna.musilova@tisnov.cz


Modul: Zapojená města

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři