Výzva 10000 kroků

Cílem je motivovat lidi k pravidelné aktivitě, ke které potřebují pouze vlastní nohy, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější, než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. 

Jak výzva motivuje k chůzi? :

           A)  Osobními statistikami a speciálními odznaky za vykonané aktivity.
           B)  Časem, který si každý vyhradíte pro sebe, své aktivity si navíc můžete zaznamenávat do Kalendáře zážitků
           C)  Virtuální poutí provázející po krásách naší republiky.
           D)  Soutěží, ve které se sbírají body (za nachozené kilometry v závislosti na vašem věku a BMI) a další bonusy za každý den s 10000 kroky a pravidelnost 
           E)  Jedinečnou atmosférou a komunitou lidí (např. v rámci uzavřené facebookové skupiny pro účastníky).

Pokud člověk nechce soutěžit, může nahrát své výsledky bez důkazů. Prostě vám věříme, protože to děláte hlavně pro sebe.
Pokud člověk chce soutěžit, monitoruje svoji aktivitu v rámci výzvy na vybraném zařízení. Každý kilometr je bodově ohodnocen, přičemž je zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Naší snahou je umožnit tímto umístění na prvních místech „výkonnostního“ žebříčku i starším lidem a lidem s vysokým BMI.

Rovněž touto výzvou chceme podpořit snahu směřující ke snižování počtu aut ve městě. Součástí tohoto záměru je vytváření ideálních podmínek pro pěší a cyklisty a motivování svých občanů, aby více jezdili na kole nebo chodili pěšky, případně používali MHD.

Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., který se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství. 

Modul: Seznam podstránek
Dejte chůzi šanci a udělejte něco pro své zdraví.

Výzva 10 000 kroků Vám pomůže začít!

Registrovat se

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme