Vyhlášení výsledků. Zámek Dobříš, 14. 5. 2022

Každý z účastníků se účastní celorepublikově vyhlášené výzvy a zároveň může být za své výkony odměněn obcí s rozšířenou působností, ke které se ve svém osobním profilu přihlásil. (Do výzvy zapojená města se zavázala k uspořádání lokálního vyhlášení.)

V případě, že získáte nárok na odměnu, budete kontaktováni lokálním (tj. z vašeho města) nebo celonárodním organizátorem.

Na odměnu nevzniká právní nárok a organizátor akce může podmínky pro udílení cen změnit na základě aktuální situace. 

Při přebírání ceny můžete být organizátorem vyzváni k doložení místa trvalého pobytu a ověření pravdivosti vámi zadaných údajů v osobním profilu. 

Organizátor si dále vyhrazuje právo detailněji ověřit pravdivost vámi uvedených údajů a zaznamenaných aktivit.

V případě, že jste se díky svým výkonům dostali na první pozice v žebříčku bodování, můžete být e-mailem nebo telefonicky vyzváni k doplnění detailů, které pomůžou ověřit pravdivost vašich záznamů.

Pokud účastník nebude reagovat na výzvy organizátorů, bude z účasti ve výzvě vyloučen.

Vyhlášení výsledků dubnové výzvy proběhne v sobotu 14. května 2022 v Dobříši. Všichni účastníci (bez ohledu na to, zda zvítězili) jsou na vyhlášení srdečně zváni.

Odměny na celorepublikové úrovni budou předávány výhercům pouze osobně. Pokud si dotyčný nepřevezme odměnu v den vyhlášení, bude podstoupena dalšímu v pořadí. Z týmu stačí jeden zástupce, který může převzít odměnu i pro ostatní členy.

Vyhlašované a odměňované kategorie jsou uveřejněny na stránkách Soutěž jednotlivců, Soutěž týmůSoutěž měst, městysů a obcí.

Tato výzva není organizovanou činností. Jde o přátelský a pohodový pobyt v přírodě i ve městě na základě individuálních rozhodnutí. Prosím respektujte všechna aktuálně platná vládní nařízení.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme