Vyhlašované kategorie.

U soutěže měst nepůjde na prvním místě o vítězství, ale o symboliku. Partnerem pro tuto soutěž je designová firma mmcite, která se zabývá městským mobiliářem.  Do soutěže dává pro soutěž 1. lavici Stack a pro soutěž 2. a 3. 2dává stoličku Stack. Zúčastnit se může každé zapojené město.

A proč lavičku? Veřejný prostor je totiž fascinující místo, setkávají se tu často nejen lidé, ale i historie.  A krásný design může ovlivňovat vkus lidí bez výběru. Je to kulturní mise. Žádná exkluzivita, opravdová rovnost. Dobrý design nepatří do galerie, ale do života. Veřejný prostor bez možností posezení ztrácí své kouzlo. Lavička je symbolem pro setkávání, které dnes v této přetechnizované a izolované době potřebujeme jako sůl.

Soutěž o první lavičku:
Je postavena na symbolickém čísle 33. Máme rádi symboliku a tak si s ní v naší výzvě stále hrajeme. Číslo 33 je věk Krista, ten musel, jak je známo absolvovat Křížovou cestu a naše výzva pro řadu účastníků v tom přeneseném slova smyslu je křížová cesta na kterou se sami vydávají. Takže 33 nejlepších z každé obce, městyse či města. Soutěž měst doplňujeme o speciální kategorii Galské vesnice (obce, městysi či města do 1500 obyvatel) a díky tomu počtu 33 i ony mají možnost porazit i ta největší města Prahu, Brno či Ostravu.

O výběru umístění lavičky rozhodne rada 33 udatných.

U této první soutěže se počítá součet bodů 33 udatných. Prvním 33 aktivním účastníkům, bez ohledu na velikost obce, se počítá součet ze všech jejich bodů.
Mimo jiné. Číslo 33 je navrženo i z praktických důvodů. Náš průzkum, který jsme si dělali po říjnové výzvě, nám ukázal, že 80% účastníků o soutěž nejde.

 


Soutěž o stoličku Stack

  • Týká se jen zapojených obcí, městysů a měst 
  • Seznam zapojených měst je zde.
  • Body celkově, ale děleno počtem aktivních účastníků výzvy 

Soutěž o stoličku Stack

  • Týká se jen zapojených obcí, městysů a měst
  • Seznam zapojených měst je zde.
  • Body celkově, ale děleno počtem obyvatelů.

Body celkově. Body města jsou celkovým součtem bodů všech jeho aktivních účastníků, bez ohledu na velikost obce, městyse či města.
Cenu ve všech třech soutěžích přebírá starosta (starostka) případně jím nominovaný jeho zástupce.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme