Nová Ves I

Nová Ves I
Webové stránky města: http://www.novaves.cz/

Naše obec leží v rovinatém terénu středního Polabí, na úpatí osamělého návrší Bedřichov 279 m. n. m., poblíž středočeského města Kolín. Severovýchodně od vsi je za železniční tratí staré řečiště Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou.

Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního. Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Václava, přestavěný v roce 1835 a 1995, kdy byla provedena rekonstrukce věže kostela. Kromě nedělních mší se zde setkáváme zejména ve vánoční čas za dětského zpěvu vánočních koled.

V současnosti je v obci fungující Základní škola Prosperity (1. až 9. třída) a Mateřská škola. Že obec skutečně žije, o tom svědčí celá řada aktivit a fungování spolků. Keramikou, jež má za sebou prodejní výstavy, jarmarky, adventní betlém a především nadšené malé i velké amatérské umělce, počínaje, sportem např. v podobě fotbalového týmu dospělích i dětí, konče. Ani spolky nezůstávají pozadu, Ohradská beseda úspěšně organizuje Staročeské máje, rybáři se vzorně starají o naše rybníky, sbor dobrovolných hasičů nás chrání nejen před požáry, ale také zajišťuje různé akce nejen pro děti, ale i pro nás dospělé.

Výzvy 10 000 kroků se obec účastní podruhé.

Účast v našem 1. kole jsme oslavili získáním 3. místa v kategorii Galské vesnice!

Společně s oslavou bitvy u Kolína se staly tradicí „Běhy krajem bitvy u Kolína", které probíhají každoročně v období oslav bitvy u Kolína, kdy se obyvatelé vesnice sejdou, zatančí se, povypráví a dokonce mají možnost zhlédnout vojáky v dobový kostýmech se zbraněmi v ruce v podobě ukázky válečného představení.

Bitva u Kolína proběhla 18. 6. 1757 a střetly se v ní rakouská armáda Marie Terezie a pruská armáda vedená samotným pruským králem Friedrichem II. Právě po poraženém pruském králi Friedrichovi II. (česky Bedřich) nese kopec dodnes jméno Bedřichov. Najdeme zde rozhlednu Bedřichova vyhlídka, která je umístěna jihozápadně od obce Nová Ves I, na vrcholu Bedřichova, 279 m. n. m. a je, mimo rozhledny "Vodárna", umístěné na věži bývalé vodárenské věže v nedalekém Kolíně, jedinou rozhlednou v okolí. Vyhlídka je přístupná celoročně, celková výška vyhlídky je 14 m, výška plošiny 12,6 m. Společně s labskými meandry tvoří hlavní cíl našich výprav do přírody. Směrem k vedlejší obci Velim potom míjíme Lom u Nové Vsi, který je rovněž atraktivním výletním cílem a doslova oázou pro duši.

MUDr. Lucie Šulcová

MUDr. Lucie Šulcová

koordinátorka 10 000 kroků

lucie2310@gmail.com


Modul: Zapojená města

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři