prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

„Doporučuji, abychom se více zamysleli nad svým životním stylem jako možnou prevencí před nemocemi. Pravidelný pohyb včetně chůze je jeho velmi důležitou součástí.“


Proč podporuji výzvu Deset tisíc kroků?

Nejen v současné době významně ovlivněné koronavirovou epidemií vnímám jako mimořádně důležité to, aby každý z nás přistupoval aktivně ke svému zdraví, dělal něco sám pro sebe a nečekal pouze pasivně na to, až bude muset naše onemocnění řešit lékař. Řadě zdravotních problémů můžeme účinně předcházet rozumnou změnou stravovacích návyků, pohybových aktivit, ale také úpravou životních hodnot a nasloucháním sobě samému.

Rok života s epidemií nám mnohé vzal, v něčem nám ale zároveň může být i prospěšný. Často si ve svém okolí všímám toho, kolik z nás přiměla mimořádná situace k činnostem, k nimž bychom se jinak vůbec nedostali, protože by nám chyběl potřebný impulz. V zájmu zlepšení vlastní kondice jsme náhle přístupni například otužování, úpravám jídelníčku včetně očistných půstů, sportování a pohybu vůbec. Což je samozřejmě dobře, důležité je ale, aby se tak dělo vyváženě a bez zbytečných extrémů a jednostranností, které od původně dobré myšlenky mohou vést naopak ke škodlivému důsledku.

Výzva Deset tisíc kroků směřuje k nejpřirozenějšímu lidskému pohybu, tedy k chůzi. V době nárůstu motorismu a snižování fyzické aktivity v zaměstnáních na straně jedné a nezřídka komerčně motivovaných výzev k až přehnaným běžeckým výkonům na straně druhé je chůze často opomíjenou přirozenou cestou k udržování naší kondice především fyzické, ale i mentální. Chůze nevyžaduje žádné zvláštní vybavení ani prostředí, lze jí provozovat při běžném denním režimu a ve své přirozené podobě s sebou nenese prakticky žádná zdravotní rizika. Často se stačí jen zamyslet, zda opravdu v danou chvíli opravdu musíme usednout do auta, počkat na tramvaj či autobus nebo přivolat výtah. Pokud výzva Deset tisíc kroků spojená s přirozenou soutěživostí a třeba i drobnou odměnou takovému zamyšlení a následnému pohybu pomůže, je to jen dobře.

Proto tuto výzvu podporuji a držím jejím iniciátorům palce.


Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři