Pravidla

Dubnová výzva probíhá od 1. - 30. 4. 2021

Cílem jednotlivce
je nasbírat co nejvyšší počet bodů za časové období, pro které je výzva vypsána.

Cílem týmu je nasbírat co nejvyšší aritmetický průměr bodů na jednoho svého člena za časové období, pro které je výzva vypsána.

Více o systému udělování bodů viz část pravidel „bodování“.

  Účast

  • Účastnit se může jakákoliv osoba starší 18 let věku, která se do výzvy přihlásí tím, že vyplní registrační formulář.
  • Vyplněním registrace souhlasíte s pravidly výzvy.
  • Při registraci souhlasím s podmínkami GDPR Partnerství pro městkou mobilitu, z.s.
  • Účastník se může do výzvy přihlásit kdykoliv v době od otevření registrace po skončení výzvy.
  • Každý účastník je povinen zhodnotit svůj zdravotní stav a rozhodnout, zdali je schopný se výzvy účastnit. Pokud si tím není jistý, je doporučeno konzultovat svou účast s lékařem.
  • Účast ve výzvě je na vlastní nebezpečí. Start, cíl i denní dobu jednotlivých aktivit si účastník určuje sám dle svých schopností, možností a zdravotního stavu.

   Týmy

   • Tým se skládá z minimálního počtu dvou lidí. Horní hranice počtu členů není stanovena, avšak z důvodu podoby cen pro vítěze doporučejeme, aby se tým skládal maximálně z 10 členů.
   • Body týmu jsou denním aritmetickým průměrem bodů všech jeho členů.
   • Členové starší 70 let (včetně) a s BMI vyšším 25 (včetně) přinášejí týmu jednorázově bonusové body viz část pravidel „bodování“.
   • Tým je možné vytvořit v osobním profilu, zadat libovolný název a pozvat do něj další členy.
   • Při vytváření týmu zvolí jeho zakladatel také město, ve kterém se bude tým výzvy účastnit. Z tohoto města musí být minimálně jeden člen týmu.
   • Účastník může být členem pouze jednoho týmu. 
   • Tým se automaticky zařazuje do celorepublikové výzvy a může být také odměněn Obcí s rozšířenou působností, pod kterou spadá zakladatel týmu.

    Průběh výzvy

    • Po registraci a přihlášení může účastník do svého osobního profilu nahrát libovolný počet aktivit (chůze, běh, Nordic Walking), které jsou vykonány v termínu probíhající výzvy.
    • Do výzvy lze nahrát maximálně pět dní starou aktivitu. 
    • Nahraná aktivita musí obsahovat snímek/fotografii/printscreen zaznamenané aktivity, na kterém je vidět počet kilometrů, datum a ideálně i trasa vykonané aktivity.
    • K záznamu aktivity je povoleno využívat jakoukoliv mobilní aplikaci i chytré hodinky zaznamenávající celodenní i jednorázovou aktivitu pomocí GPS.
    • Aktivita musí být nahrána nejpozději do 24:00 v den oficiálního konce výzvy.
    • Aktivitu si můžete ve svém profilu po nahrání buďto zobrazit nebo smazat. Jak si ji smazat je popsáno ZDE.
    • Při zaznamenávání aktivit spoléháme na fair play účastníků. Důležité není vyhrát, ale udělat něco pro své zdraví.
    • Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí smazat jakoukoliv zaznamenanou aktivitu.


     Bodování

     Za každý kilometr (km) získá účastník výzvy počet bodů podle následujícího vzorce:

     Počet bodů = kilometry * (věk/100) + (kilometry * koeficient BMI) + bonusy


     Koeficient BMI:

     KategorieBMIKoeficient BMI
     I.<= 24.90
     II.25.0 - 29.90,2
     III.30.0 - 34.90,4
     IV.35.0 - 39.90,6
     V. >= 400,8

     BMI = hmotnost [kg] / výška2 [m]

     *Věk se vypočítává z ročníku, který zadáte při registraci. Číslo se automaticky zaokrouhluje dolů, počítá se tedy s dovršeným věkem v předchozím roce. Např. Výzva se koná v dubnu 2021. Vy jste se narodili 3.3. 1989. Své kilometry budete tedy násobit číslem 0,31 (31*100) i přesto, že v měsíc výzvy již máte 32 let. 

     Bonusy:

     Určení proBonusPočet bodů
     JednotlivecZa prvních 7,5 km (10.000 kroků) v rámci jednoho dne+ 1 b
     JednotlivecZa více než 75 % aktivních dnů z vyhlášené výzvy+ 1 b za každý den vyhlášené výzvy
     TýmZa člena s BMI >= 25.0+ 3 b za výzvu*
     TýmZa člena s věkem >= 70 let+ 3 b za výzvu*

     *Body jsou týmu přičteny jednorázově se vstupem bonusového člena do týmu. Pokud bonusový člověk z týmu během výzvy odejde, přičtené body se týmu odečtou.

     Příklady výpočtu:


     Příklad 1 - jednotlivec:

     • Janovi je 52 let, BMI má 30 a dnes ušel 8 km.
     • Za dnešek má tedy (po nahrání své aktivity) na svém kontě 6,76 bodů: 8*(52/100)+8*0,2+1
     • Jendovi se podařilo ujít těchto 8 km v 15 dnech z 31 denní výzvy (byly dny, kdy fakt ani nevstal), má tedy na konci výzvy 101,4 bodů: ((8*0,52)+(8*0,2)+1)*15


     Příklad 2 - jednotlivec:

     • Marii je 90 let, BMI má 32 a nezvládá za den ujít více jak 3 km.
     • Za jeden den se jí podaří získat 3,9 bodů, a jelikož sice neujde moc, ale chodí každý den, podaří se jí tyto tři kilometry ujít ve 30 z 31 dnů.
     • Získává tedy bonus za pravidelnost. Tzn. na konci výzvy má 148 bodů: ((3*0,9)+(3*0,4))*30+31 


     Příklad 3 - tým:

     • Body týmu jsou denním aritmetickým průměrem bodů všech jeho členů.
     • Tým Bubáci má pět členů: Marii, Filipa, Vendelína, Lojzičku a Lunu.
     • Marie dostala za dnešní den 5 bodů, Filip 3, Vendelín 7, Lojzička 7 a Luna 3.
     • Dohromady získali 25 bodů. Tým Bubáků má tedy za dnešní den 5 bodů (25 bodů/5 členů).

      Vyhlášení

      • Každý z účastníků se účastní celorepublikově vyhlášené výzvy a dále může být za své nasbírané body odměněn Obcí s rozšířenou působností, ke které se v registračním formuláři přihlásil.
      • V případě, že získáte nárok na odměnu za nasbírané body, budete kontaktováni lokálním nebo celonárodním organizátorem.
      • Při přebírání ceny můžete být organizátorem vyzváni k doložení místa trvalého pobytu.

       Tato výzva není organizovanou činností. Jde o přátelský a pohodový pobyt v přírodě i ve městě na základě individuálních rozhodnutí.

       Prosím, respektujte všechna aktuálně platná vládní nařízení.