PODROBNÁ PRAVIDLA ŘÍJNOVÉ VÝZVY

Říjnová výzva probíhá od 1. do 31. 10. 2021.

Registrace k účasti ve výzvě je možná pouze od 1. 9. do 4. 10. 2021

Cílem účasti ve výzvě je vrátit chůzi zpět do našich všedních dnů, začít pravidelně chodit, posouvat své vlastní hranice a pomoct obcím, aby byly příjemnými místy pro život. 

Hlavním soutěžním cílem jednotlivce a týmu je nasbírat co nejvíce bodů, jejichž počet je ovlivněn množstvím nachozených kilometrů, věkem a BMI účastníka (viz kapitola o bodování). Dílčí, nesoutěžní cíle jednotlivce jsou užít si kilometry ve třech povolených disciplínách (chůze, běh, nordic walking), vykonat osobní virtuální pouť po krásách naší republiky a zažít pestrý měsíc v pohybu sám se svými myšlenkami nebo s přáteli.

Slavnostní zahájení výzvy proběhne 1. října v Botanické zahradě v Praze-Troji 

1. ÚČAST

Účastnit se může kterákoliv osoba ve věku od 6 let, která se do výzvy přihlásí tím, že vyplní registrační formulář. Účastníci mladší 18 let musí při registraci doložit souhlas rodičů

Vyplněním registrace souhlasíte s pravidly výzvy a pravidly o ochraně osobních údajů (GDPR).

Registrací do výzvy vzniká na portále výzvy účastníkův osobní profil („Můj profil“), ve kterém je možné upravovat své osobní údaje („Správa účtu“) nebo vytvářet a spravovat tým („Správa týmu“).  Založením týmu vzniká záložka „Můj tým", kde může každý člen týmu sledovat všechno potřebné. 

Údaje, které je nezbytné uvést pro účast ve výzvě (jméno, přezdívka, e-mail, obec, pohlaví, výška, hmotnost, rok narození apod.), je možné upravovat pouze do chvíle vložení první aktivity nebo do 5. 10. 2021. 

Uvedený kontakt a údaje o výšce, hmotnosti a roku narození jsou neveřejné a slouží pouze k vyhodnocení výsledků a kontaktu pořadatelů s účastníky výzvy. 

Svou registraci (osobní účet) můžete kdykoliv smazat ve „Správě účtu“.

Každý účastník je povinen zhodnotit svůj zdravotní stav a rozhodnout, zdali je schopný se výzvy účastnit. Pokud si tím není jistý, doporučujeme konzultovat účast s lékařem.

Účast ve výzvě je na vlastní nebezpečí a pořadatel výzvy nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví ani jiné škody. Start, cíl i denní dobu jednotlivých aktivit si účastník určuje sám dle svých schopností, možností a zdravotního stavu.

ÚČAST V TÝMU

Každý zaregistrovaný účastník se účastní výzvy jako jednotlivec bez ohledu na to, zda je zároveň i členem týmu. Týmy jsou hodnoceny samostatně v týmové výzvě.

Členství v týmu je dobrovolné.

Není podmínkou, aby členové týmu vykonávali aktivitu společně. 

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Tým je možné vytvořit v osobním profilu, zadat libovolný název a pozvat do něj další členy zadáním jejich e-mailu.

Tým je možné založit nebo zrušit, do nějakého týmu se přidat nebo naopak ho opustit nejpozději do 5. 10. 2021. 

Tým se skládá z minimálně čtyř a maximálně deseti členů. Méně početné týmy budou v žebříčku zobrazeny s nulovým počtem bodů. Více než deset členů systém neumožní do týmu přijmout/pozvat. Zaslaná pozvánka vám v týmu zabírá místo do té doby, než ji dotyčný pozvaný neodsouhlasí, nebo dokud ji nezrušíte.  

Účastníkům (i méně početného) týmu je umožněno sledovat profil týmu, kde jsou zobrazeny jeho statistiky a další informace. 

Podrobné informace o způsobu bodování týmů, stejně jako o jednorázových bonusových bodech pro tým, které přinášení členové starší 70 let (včetně) a s BMI vyšším 30 (včetně), najdete v části pravidel „bodování týmů“.

Při vytváření týmu zvolí jeho zakladatel také obec, za kterou se bude tým výzvy účastnit. Z tohoto města musí být minimálně jeden člen týmu. Tuto a další informace o týmu je možné upravovat v osobním profilu „Správa týmu“.

Tým může být za své výkony odměněn a vyhlášen obcí, pod kterou je zaregistrován (viz předchozí bod). Obec má pak právo ověřit, že alespoň jeden ze členů týmu má trvalé bydliště v jejich obci. Odměny pro své nejlepší týmy mají zpravidla připravena „aktivně zapojená města".


Kotva: #prubeh_vyzvy

2. PRŮBĚH VÝZVY

Výzva probíhá od 1. do 31. října 2021.

Zaregistrovaný účastník může do výzvy nahrát libovolný počet aktivit (chůze, běh, nordic walking), které jsou vykonány daným účastníkem v termínu probíhající výzvy (viz předchozí bod).

Do výzvy lze nahrát maximálně pět dní starou aktivitu. Nahrávání aktivit bude uzavřeno 5. 11. 2021. Následně bude probíhat vyhodnocení a systém bude pro účastníky bez výjimky uzavřen. 

Aktivita může být jednorázová nebo celodenní. Počet jednorázových aktivit za den není omezen. Ale pozor, aktivity se v rámci jednoho dne nesmí překrývat, tzn. jedna a tatáž aktiva nesmí být zaznamenána dvakrát (např. jednou v rámci celého dne a jednou jako jednorázová). 

K záznamu aktivity je povoleno využívat jakoukoliv mobilní aplikaci i chytré hodinky zaznamenávající celodenní i jednorázovou aktivitu pomocí GPS. Možné je využít také krokoměru nebo aplikace měřící vykonanou vzdálenost pomocí otřesů/detekce pohybu. 

Účastník zaznamenává svou aktivitu primárně v km, které jsou pak automaticky přepočítány na metry a kroky. V případě nutnosti je možné zapsat aktivitu i v krocích nebo metrech. Tyto hodnoty pak budou automaticky přepočítány na druhé dvě veličiny. Více o vkládání aktivity...

Velikost vašeho kroku se odvíjí od výšky vaší postavy, kterou jste si zadali v osobním profilu. Velikost vašeho kroku je vypočítána podle vzorečku výška postavy * 0,42 cm
Pro představu, výpočty zhruba odpovídají následující tabulce: Aktivitu nahrajete po přihlášení do svého profilu pomocí tlačítka „Vložit aktivitu", a to následujícími způsoby: 

1) Do patřičných kolonek vyplníte vykonanou vzdálenost a jako důkaz nahrajete jeden snímek/fotografii/printscreen vykonané aktivity, na kterém bude čitelný počet kilometrů, datum, a ideálně i trasa a vaše jméno. (Tento snímek bude neveřejný. Zobrazit si ho budou moct pouze organizátoři pro potřeby ověření pravdivosti záznamů.)

2) Nahrajete vaši aktivitu ve formátu GPX a zbytek informací se vám doplní samo. 

Aktivitu si můžete ve svém profilu po nahrání buďto zobrazit nebo smazat. 

VÍCE INFORMACÍ O VKLÁDÁNÍ AKTIVITY 

I přesto, že jsou záznamy kontrolovány organizátory, je při jejich nahrávání spoléháno na fair play účastníků. Důležité není vyhrát, ale udělat něco pro své zdraví. Kdo podvádí, podvádí především sám sebe.

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., si jako pořadatel výzvy vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí smazat kteroukoliv zaznamenanou aktivitu nebo vyloučit účastníka z účasti ve výzvě.

Během výzvy budete pravidelně informováni elektronickými zpravodaji „newslettery“, jež vám budou přicházet na e-mail, který jste vyplnili při registraci. Pokud se tak nestane, pak si prosím ověřte, proč vám nechodí, ZDE.


Kotva: #soutez

   2.1. SOUTĚŽ

Za každý nahraný kilometr obdrží účastník body. Počet bodů za jeden kilometr se u každého účastníka liší a je odvozen od jejich BMI (vypočítáno z výšky a hmotnosti) a věku. Výpočet bodového ohodnocení kilometru je detailněji popsán v kapitole "Bodování".

Bodové ohodnocení je nastaveno tak, aby byli aktivitě podpořeni účastníci vyššího věku a váhy. Vyvažuje se tak množství úsilí a energie, které tito lidé musí vložit do vykonání jednoho kilometru ve srovnání s účastníky mladšími a lehčími. Pokud nepatříte ani do jedné ze zmíněných zvýhodněných skupin, můžete svou účast v soutěži vnímat jako motivaci pro ostatní a užít si ostatní nebodované části výzvy. 

V rámci říjnové výzvy budou vyhodnoceni účastníci s nejvyšším počtem bodů, ale také účastníci, kteří během výzvy nachodili, naběhali a ušli ve stylu nordic walking nejvíce kilometrů. Druh aktivity nemá vliv na bodování. 

Průběžné pořadí účastníků podle bodů bude veřejně zobrazováno online na portále i hlavní stránce www.desettisickroku.cz 

    2.2. VIRTUÁLNÍ POUŤ

Každý z účastníků má ve svém profilu zobrazenou mapu naší republiky včetně trasy, která spojuje Skalku v Mníšku pod Brdy (místo vyhlášení výsledků dubnové výzvy 2021) s Bruntálem (místo vyhlášení výsledků říjnové výzvy 2021). 

Po trase je naplánováno 40 zastavení na zajímavých místech. Trasa zároveň protíná devět přírodně zajímavých oblastí. 

Účastník se po trase posouvá na základě svých každodenních aktivit nahraných do výzvy a jsou mu postupně odhalována jednotlivá zastavení podle vzdálenosti, kterou urazil. Ve chvíli, kdy dorazí do jednoho ze zastavení, zobrazí se mu místo na mapě a bude si moct o něm přečíst něco zajímavého a prohlédnout fotografie. 

Každý z účastníků začíná na začátku výzvy (imaginárně) ve startovním bodě – na Skalce v Mníšku pod Brdy. Podmínkou není ujít nutně celou trasu, ale dojít co nejdál a objevit co nejvíce míst. 

Účastník si na začátku výzvy zvolí, jakým tempem chce trasu jít, tzn. stanoví si svůj osobní cíl a zařadí se do kategorie podle toho, na kolik každodenních kilometrů se cítí. Podle toho se pak budou násobit jeho reálně vykonané kilometry a posouvat ho na virtuální trase. Samozřejmě je možné tuto virtuální pouť absolvovat i ve formátu 1 : 1, tzn. každý vykonaný kilometr ve skutečnosti vás posune o kilometr na virtuální trase. Je tedy na každém, aby si zvolil, na jaké výkony se během měsíce cítí a jaké jsou jeho fyzické/psychické/časové možnosti. Aby výzva byla opravdu výzvou, doporučujeme vám zařadit se do kategorie, která pro vás bude spíše náročnější, než jsou vaše všední výkony. 

Svůj osobní cíl/kategorii, do které se zařadíte, nelze v průběhu výzvy měnit. 

Veřejně viditelné pro ostatní účastníky výzvy jsou pouze vaše pozice na mapě a kategorie, do které jste se zařadili. Pokud však chcete vědět více o jednotlivých zastaveních, otevřít si zajímavé informace a poutavé fotografie, musíte tam dojít sami :) 

Více informací o virtuální pouti ... 

    2.3. ODZNÁČKY A OSOBNÍ STATISTIKY

Každý účastník má možnost během výzvy získávat za své aktivity odznáčky. Pokud nějaký získá, objeví se mu odznáček barevně na jeho profilu. Získané odznáčky jsou viditelné pro všechny účastníky výzvyVíce o odznáčcích...

Součástí profilu každého účastníka je sloupcový graf, ve kterém se zobrazují jeho denní aktivity v kilometrech. Pokud se účastník účastnil již v předcházejících výzvách, může si své aktuální výkony porovnat s výkony z předcházejících výzev. 

V profilu týmu se nachází sloupcový graf, který porovnává výkony jednotlivých členů týmu. 

    2.4. MŮJ MĚSÍC PLNÝ ZÁŽITKŮ

Měsíční výzva je především osobním zážitkem. Každý z účastníků má proto možnost ve svém profilu ke každému svému aktivnímu dni nahrát také fotografii, která bude odpovídat jeho aktivitě. Na konci výzvy bude mít možnost si vygenerovat svůj vlastní účastnický list, na kterém budou kromě jeho výkonů zobrazeny také tyto fotografie. Účastnický list bude pak možné si vytisknout a tento vydařený měsíc si nadále připomínat, třeba na nástěnce ;)   Více o Kalendáři zážitků...


Kotva: #bodovani

3. BODOVÁNÍ

Za každý zaznamenaný kilometr (km) získá účastník výzvy počet bodů podle následujícího vzorce:

Věk se vypočítává z ročníku, který zadáte při registraci. Číslo se automaticky zaokrouhluje nahoru, počítá se tedy s věkem v aktuálním roce bez ohledu na měsíc narození.
Např.: Výzva se koná v říjnu 2021. Vy jste se narodili 3. 11. 1989. Vaše kilometry budeme tedy násobit číslem 0,4 (32/80), i přesto, že v měsíc výzvy ještě nemáte 32 let.


Koeficient BMI pro účastníky ve věku 18+ 


    Tabulka BMI pro účastníky mladší 18 let je uvedena ZDE

Bonusy

Prvních 10 000 kroků v rámci jednoho dne: + 1 bod 

Za pravidelnost: 

V případě, že od pátku 1. do neděle 3. října zaznamenáte každý den jednu aktivitu, získáte + 4 body.

V následujících týdnech Po–Ne získáte + 7 bodů za každý týden, ve kterém zaznamenáte aktivitu alespoň v šesti ze sedmi dnů.

PŘÍKLADY VÝPOČTU

1) Janovi je 52 let, BMI má 30 (tzn. koeficient 0,4) a dnes ušel 8 km (tzn. více jak 7,5 km a má nárok na bonusový +1 bod) 

Za dnešek má tedy (po nahrání své aktivity) na svém kontě 9,4 bodů: 8*(52/80)+8*0,4 + 1  

Jendovi se podařilo ujít těchto 8 km  pouze v 15 dnech z celého měsíce  (holt byly dny, kdy nenachodil nic, a ztrácí tak nárok na bonus za pravidelnost). Na konci výzvy má 141 bodů: [8*(52/80)+(8*0,4)+1] * 15  


2) Marii je 90 let, BMI má 32 (tzn. keoficient 0,4) a nezvládá za den ujít více než 3 km (nemá tak nárok na bonus +1 bod za 10 000 kroků).

Za jeden den se jí podaří získat 4,6 bodů, a jelikož sice neujde moc, ale chodí každý den, podaří se jí tyto tři kilometry ujít ve všech dnech výzvy, kromě toho posledního (má proto nárok na bonus za pravidelnost: Plus 4 za první tři dny a plus 7 za každý týden v měsíci, tedy 32 bodů (4+7+7+7+7)

Tzn. na konci výzvy má 169 bodů: [3*(90/80)+(3*0,4)] * 30 + 31 


Kotva: #bodovani_tymu

    3.1. BODOVÁNÍ TÝMŮ

Body pro tým se vypočítávají tak, že se stanoví aritmetický průměr bodů jeho členů

Příklad: Tým má 4 členy, kteří během jednoho dne získali celkem 20 bodů (10+2+3+5). Jejich výsledný počet bodů za tento den je 5 bodů (20 bodů / 4 členové v týmu). 

Bonusy:


Tým získá jednorázově bonusové body (+20 bodů) za každého člena s BMI >= 30.0 a za člena ve věku >= 70 let  

Za osobu je možné získat body pouze jednou i přesto, že má BMI vyšší 30 a je současně starší 70 let.

    3.2. BODOVÁNÍ MĚST

Výzvy mezi městy se automaticky účastní všechna aktivně zapojená města (viz Zapojená města).

Body města jsou celkovým součtem bodů všech jeho aktivních účastníků, bez ohledu na velikost obce. 

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Každý z účastníků se účastní celorepublikově vyhlášené výzvy a zároveň může být za své výkony odměněn obcí s rozšířenou působností, ke které se ve svém osobním profilu přihlásil. (Do výzvy zapojená města se zavázala k uspořádání lokálního vyhlášení.)

V případě, že získáte nárok na odměnu, budete kontaktováni lokálním (tj. z vašeho města) nebo celonárodním organizátorem.

Na odměnu nevzniká právní nárok a organizátor akce může podmínky pro udílení cen změnit na základě aktuální situace. 

Při přebírání ceny můžete být organizátorem vyzváni k doložení místa trvalého pobytu a ověření pravdivosti vámi zadaných údajů v osobním profilu. 

Organizátor si dále vyhrazuje právo detailněji ověřit pravdivost vámi uvedených údajů a zaznamenaných aktivit.

V případě, že jste se díky svým výkonům dostali na první pozice v žebříčku bodování, můžete být e-mailem nebo telefonicky vyzváni k doplnění detailů, které pomůžou ověřit pravdivost vašich záznamů.

Pokud účastník nebude reagovat na výzvy organizátorů, bude z účasti ve výzvě vyloučen.

Vyhlášení výsledků říjnové výzvy proběhne v sobotu 20. listopadu 2021 v Bruntále. Všichni účastníci (bez ohledu na to, zda zvítězili) jsou na vyhlášení srdečně zváni.

Odměny na celorepublikové úrovni budou předávány výhercům pouze osobně. Pokud si dotyčný nepřevezme odměnu v den vyhlášení, bude podstoupena dalšímu v pořadí. Z týmu stačí jeden zástupce, který může převzít odměnu i pro ostatní členy.

Vyhlašované a odměňované kategorie jsou uveřejněny na stránce Říjnová výzva.

Tato výzva není organizovanou činností. Jde o přátelský a pohodový pobyt v přírodě i ve městě na základě individuálních rozhodnutí. Prosím respektujte všechna aktuálně platná vládní nařízení.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme