Obezita je nová epidemie. 12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků

Autor: Jitka Vrtalová
15/05/2023

Nedostatek pohybové aktivity a nezdravá strava jsou hlavní faktory, které vedou ke zhoršení
životního stylu a následujícímu trendu tloustnutí české populace. Nové studie a zkušenosti z praxe
ukazují na alarmující nárůst obezity u dětí i dospělých. V současnosti je více než čtvrtina dětí v České
republice s nadváhou, z toho 16 % je dokonce obézních. U dospělých mužů se s nadváhou či
obezitou potýká téměř 75 % a u žen je to 60.


V boji proti tomuto problému nabízí jednoduché, ale účinné řešení Výzva 10 000 kroků – jednoduše
pravidelně chodit. Akce se zaměřuje především na osoby s nadváhou a seniory, pro které je
pravidelný pohyb zásadní. Pravidelná chůze je jedním ze zdravých způsobů pohybu, který je
dostupný pro všechny.


Výzva se pořádá pravidelně vždy dvakrát ročně, každý duben a říjen. Do letošní jarní výzvy se
zapojilo celkem 12 834 aktivních účastníků, z nichž 51 % mělo nadbytečné kilogramy. Mezi
účastníky byli i lidé s morbidní obezitou, kteří dosáhli pozoruhodných výsledků. Michal Žídek,
nejtěžší muž výzvy, se svými 235 kilogramy zvládl udržet laťku nastavené osobní výzvy po dobu
23 dnů.


Jiří Mahdal ze Zábřehu začínal na podobné hmotnosti 197 kg. Díky lékařskému zákroku
v kombinaci s pravidelným pohybem v rámci výzvy 10 000 kroků je po roce lehčí o 92 kg. Příběhy
jako tento ukazují, že každý může najít vlastní výzvu a dosáhnout svých cílů. Měsíční výzva zároveň
může nastartovat motivaci ke změně celkového životního stylu.


Kromě výhod pro individuální zdraví má pěší doprava také pozitivní dopady na naše okolí a pomáhá
tvořit čistší, klidnější a bezpečnější města a obce. „I proto jsme hrdí na to, že k výzvě se připojilo
celkem 67 měst a obcí z České republiky a Slovenska,“ říká iniciátor výzvy Jaroslav Martinek
z pořádajícího spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Prvenství v počtu účastníků si vysloužilo moravské město Prostějov, magistrátní tým zároveň
zaznamenal vítězství v kategorii městských úřadů.  „Myslím, že výzva je skvělou příležitostí nejen k
rozpohybování společnosti, ale také možnost podívat se jinak na mobilitu ve městě. Jen u nás na
radnici jsme měli postavených deset týmů," řekl na vyhlášení František Jura, primátor Prostějova.
Mimořádné zapojení města bylo také jedním z důvodů, proč se vyhlášení konalo právě v Prostějově.


Jedním z regionů, které se aktivně zapojily do výzvy, byl také Olomoucký kraj. Celkem pět radních
kraje založilo tým, jenž inspiroval ostatní zaměstnance krajského úřadu.  „Pro nás nebylo důležité
umístění. Hlavní bylo, že jsme dokázali začlenit pravidelnou chůzi do svých pracovních programů.
Myslím, že když jsme to dokázali my, dokáže to každý," řekl za všechny Jan Šafařík, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje, který je zároveň ambasadorem výzvy. Jak dodává, svoji výzvu mohl
splnit díky tomu, že místo výtahu začal chodit po schodech a v průběhu dubna nepoužil výtah ani
jednou. „Výzva je také příležitost, jak nechat auto parkovat o pár bloků dál nebo občas využít
veřejnou dopravu v kombinaci s chůzí. Je to možnost, jak se zamyslet nad naší dopravou a časem,
který jí věnujeme,“ shrnul význam výzvy Šafařík.


„Z klinických zkušeností víme, že velká část populace v období covidu ztloustla v průměru o 2–
3 kilogramy,“ vypočítává profesorka Eliška Sovová, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství
a kardiovaskulární rehabilitace z Fakultní nemocnice Olomouc. Na vině je podle ní především
nedostatek pohybové aktivity, v kombinaci s vysoce energetickou, průmyslově zpracovanou stravou
a psychologickými faktory. „Doporučení denní dávky 10 000 kroků nemá vědecký podklad, ale je
snadno zapamatovatelné a lze ho doporučovat s tím, že část těchto kroků by měla být v ostřejším
tempu, aby se dosáhlo aspoň 70 % maximální tepové frekvence,“ doporučuje Sovová.


Že denní dávka kroků je zcela individuální, potvrzují také organizátoři výzvy. „Každý člověk je jiný
a má různé možnosti. Proto jsme zavedli kategorii osobní výzvy, díky které si může každý vybrat to,
co mu vyhovuje a co představuje opravdovou výzvu,“ uvedla Sylva Machová, manažerka výzvy.
Osobní výzvu, v rozsahu od 1 do 30 km denně, si stanovuje každý účastník na začátku výzvy. Za
splněnou metu lze považovat, pokud dosáhne 27 a více dnů s pravidelným pohybem.


Výzva 10 000 kroků je cestou k zdravějšímu životnímu stylu a představuje účinný prostředek pro boj
proti neinfekčním chronickým chorobám (NCD), které mají dnes podle Světové zdravotnické
organizace globálně na svědomí 71 % všech úmrtí. Pohybová aktivita je klíčem k prevenci těchto
nemocí a zlepšení celkového zdravotního stavu populace. Výzva 10 000 kroků je otevřená pro
všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a přispět ke zlepšení životního stylu nejen vlastního,
ale i celé společnosti.


Vyhlášení jarní výzvy 2023 v Prostějově

Aktuality

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři