Výročí vzniku ČSR & speciální odzak

Autor: Roman
28/10/2022

„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“
Citací z provolání Národního výboru o vzniku Československa, které ve večerních hodinách 28. října
1918 následovalo po přijetí zákona o zřízení samostatného státu, si připomínáme letošní 104. výročí
zrodu našeho prvního novodobého státu. Jak to souvisí s Výzvou 10 000 kroků?


Vyrazte ven a získejte odznak
Tak významnou událost, jakou byl vznik ČSR na sklonku první světové války, jsme si prostě nemohli
nechat ujít. Máte proto možnost toto výročí oslavit nejen chůzí nebo během, ale navíc za to získat i
bonusový odznak. Stačí, abyste v pátek 28. října vykonali a zaznamenali nějakou aktivitu, a odznáček
vám automaticky doputuje na váš výzvový profil.


Bylo by stylové, kdybyste přitom navštívili místo, které s historií Československé republiky nějak
souvisí. A abyste tam pokud možno pořídili i pěknou fotku a zařadili ji do svého kalendáře zážitků.
Pokud ji k tomu nasdílíte i na sociální sítě (#desettisickroku #denvznikuceskoslovenska), tak už
budete přímo vzorňáci!


Rozebírat historii Československa plnou nejrůznějších zvratů a završenou vznikem dvou
nástupnických států 1. ledna 1993 náleží jiným, my dále jen připomeneme, jak velký význam měla za
časů kolem vzniku první republiky organizovaná turistika.


Klub českých turistů

Založen byl v roce 1888 skupinou vlastenců okolo známého cestovatele a milovníka přírody Vojty
Náprstka. Kromě pravidelných vycházek do okolí měst i hromadných zájezdů do vzdálených míst měl
pro své členy i velký význam národní. Byl totiž po vzoru Sokola (který vznikl roku 1862) reakcí na
německé spolky, které pěstovaly tělesná cvičení s hlavním smyslem branným, tedy jako přípravu na
boj. Tento aspekt ještě umocňoval důraz na výpravy do slovanských zemí (např. 14denní zájezd do
Dalmácie, Černé Hory, Bosny a Záhřebu v roce 1897) manifestující v prostředí rakousko-uherské
monarchie slovanskou vzájemnost.


Brzy po vzniku Československé republiky došlo k největšímu rozmachu Klubu
českých/československých turistů vůbec: před válkou měl 5 000 členů, v roce 1922 již 30 000 a v roce
1927 nejvíce v celé historii – 60 000 členů. Oblíbený však zůstává KČT dodnes, o čemž svědčí jeho cca
40 000 členů. Navíc ho znají prakticky všichni naši občané, a to minimálně prostřednictvím
turistických značek. První značenou trasu klub vytyčil již pouhý rok po svém založení, tedy v roce
1889.


Dnes v Evropě nenajdeme hustější turisticky značenou síť: kdybychom chtěli všechny tyto trasy projít,
bylo by to jako obejít Zemi okolo rovníku. Podstatně více se o této problematice můžete dozvědět
v článku Veď mě dál, značko má.
S využitím informací Klubu českých turistů.

Foto: MZV

Aktuality

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři