Králíky

Králíky
Králíky
Webové stránky města: http://www.kraliky.eu/

Králíky

Malé městečko obklopené malebnými horami a panensky čistou přírodou se nachází v severní části králické brázdy v nadmořské výšce 560 m. Jméno města je odvozeno z německého názvu Grulich, protože před druhou světovou válkou tvořili většinu obyvatel města Němci. Historické jádro města patří mezi nejlépe dochované v širokém okolí a v roce 1990 bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Dominantou regionu je poutní komplex ležící na vrcholu Hory Matky Boží, nad městem Králíky, přes tři sta let. Areál kláštera spojuje s městem alej obsahující soubor šestibokých barokních kaplí. Cesta alejí začíná ve městě oboustrannou barokní kulisovou bránou, v horní části aleje je dochované původní štětování, v níž jsou v nikách (směrem od města) sochy krále Davida a proroka, z opačné strany sv. Jan Křtitel a Lukáš.   Výjimečná v okolí města Králíky  je koncentrace fortifikačních staveb, z nichž část je provozována jako pevnostní muzea.  

Město Králíky se zabývá podporou sportu a aktivní mobility v rámci programu Zdravého města. Více informací najdete na tomto odkaze. Projekt sleduje základní hodnoty zdraví a udržitelného rozvoje. Jeho snahou je, aby podmínky pro kvalitní život ve městě byly zachovány v dlouhodobém časovém období i pro další generace. Pokud chcete vědět více, napište Vaší koordinátorce.
Martina Cinková

Martina Cinková

koordinátorka Zdravého města

m.cinkova@kraliky.eu


Kam na výlety?

  • Králický okruh (8,4 km) Výlet začíná na náměstí v obci Králíky, odtud pokračuje po zelené turistické značce přes Malé náměstí ulicemi Růžovou a Karla Čapka na okraj města. Alejí a po louce se dostaneme do lesa až k místu zvanému V Lavičkách. Odtud se vydáme vlevo mírným stoupáním k místu zvanému V Černém dole. Dále jdeme pohodlnou lesní cestou nad údolím Tiché Orlice k silnici nad obcí Horní Orlice a dále stále mírně z kopce, kolem místa U Studánky, do Dolní Hedeče. Trasa výletu dále pokračuje kolem chaty Na Hedeči ke kostelu a klášteru na Mariánském kopci. Od kláštera je krásný výhled na skupinu Suchého vrchu, Králickou kotlinu a město Králíky. Od kláštera se vydáme po zelené turistické značce nejprve schodištěm a poté alejí s kapličkami po obou stranách. Tato alej nás dovede k barokní bráně, kterou projdeme a po chvíli se dostaneme zpět na náměstí v obci Králíky, kde tento výlet končí.
  • Králíky – Malá Morava (15 km) Výchozím bodem této trasy je centrum Králíků, případně místní autobusové nádraží. Vydáme se po souběhu zelené a žluté pěší značené trasy alejí stoupáním ke klášteru Hedeč. Žlutá značka vede přímo ke klášteru, zatímco zelená obchází vrch zprava kolem lesního pramenu, její průběh je atraktivnější, ale delší. Od kláštera pokračujeme po žluté přes rozhlednu Val a loukami k silničce nad Horní Orlicí, kde změníme vedoucí barvu na modrou a ta nás dovede jehličnatým lesem k pramenu Tiché Orlice, dále trasa pokračuje poměrně výrazným stoupáním na vrchol Jeřáb se širokými rozhledy. Stále se držíme modře značené stezky, sejdeme k důležité křižovatce tras u lesní Kaple svaté Trojice a o několik stovek metrů dále k rozcestí u radioaktivního pramene Rudolf. Mírným stoupáním k Severomoravské chatě a odtud stálým klesáním přes louky na dohled od lyžařského vleku do vísky Podlesí. Modrá značka pak pokračuje dál do cíle trasy, k autobusové zastávce u přejezdu v obci Malá Morava. Celá trasa měří je středně náročná až náročná.
  • Naučná stezka vojenské historie ( 4,5 km) - okruh Králíky - dělostřelecká tvrz Hůrka - Výšina - Vojenské muzeum - Pěchotní srub K-S 14 U Cihelny - Králíky. Naučná stezka Vojenské historie Králíky | Naučné-stezky.cz (naucne-stezky.cz)
  • Betonová hranice (13,8 km) - okruh Výchozím a zároveń koncovým bodem trasy je obec Mladkov. Trasa vede nejdřív po červené značce, kolem radioaktivního pramene knížete Rostislava, vede přes Vysoký kámen až k dělostřelecké tvrzi Bouda, kde po zelené se prochází  celým povrchovým areálem tvrze a kolem četných objektů lehkého a těžkého opevnění se vrací zpátky do Mladkova.  betonovahranice.cz – Naučná stezka Betonová hranice

Inspiraci na další tipy na vycházky po městě i okolí najdete na www.kraliky.eu/sekce/101


Modul: Zapojená města

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme