Instituce


BESIP:
  • je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR,
  • expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele,
  • Samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR.
STRATEGIE

BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2021 – 2030, která si stanovila:

  • snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu v roce 2030 vůči výchozímu stavu, kterým je průměr let 2017-2019.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme